Facebook
15 października 2019 18:31
Imieniny: Jadwigi, Teresy, Zoriana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Szlakiem pamięci
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.05.2012. Drukuj Powiadom Znajomego
Twarze pełne zachwytu i zdziwienia. Pracujące na najwyższych obrotach aparaty fotograficzne. Taki obrazek można było w gorący czwartkowy dzień zobaczyć w kilku miejscach powiatu gorlickiego. To przedstawiciele 8 województw z podziwem zwiedzali  cmentarze wojenne z I wojny światowej w Staszkówce, Łużnej, Gorlicach i Małastowie oraz Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach. Rekonesans, w którym uczestniczył także starosta Mirosław Wędrychowicz, związany był z powstającym Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Ziemiach Polskich. Kilkudziesięcioosobowa grupa odwiedziła ponadto cmentarze wojenne w powiecie tarnowskim oraz na terenie Podkarpacia.

    Chodzi nam o wykreowanie nowego produktu turystycznego o znaczeniu ogólnopolskim, ponadregionalnym i międzynarodowym oraz wykorzystanie do celów turystycznych zachowanych miejsc walki, obiektów i materialnych śladów I wojny światowej na ziemiach polskich - mówi starosta Mirosław Wędrychowicz. Szlak ma sprzyjać promocji powiatu i Polski na świecie poprzez przyciąganie turystów np. z krajów uczestniczących w I wojnie światowej. Będzie także prowadził do rozwoju infrastruktury turystycznej. Partnerzy projektu zobowiązali się do wspólnej promocji szlaku, publikacji tematycznych, pamiątek oraz udziału w targach. Powiat gorlicki ma niepowtarzalne cmentarze, co zauważyli nasi goście – mówi starosta. Niesamowite wrażenie zrobiły na nich pylony w Staszkówce czy też ogrom cmentarza w Łużnej na Pustkach. Musimy te nasze wyjątkowe skarby pokazywać jak najszerzej. Stąd też teraz przystąpiliśmy do projektu związanego ze zwiększeniem dostępności do cmentarzy, podniesieniem ich atrakcyjności turystycznej  oraz rozbudową infrastruktury rekreacyjnej wokół Szlaku Cmentarzy – dodaje starosta.
Po cmentarzach oprowadzał oraz o ich historii i toczonych tam przed 100. laty walkach opowiadał członek panelu ekspertów Szlaku Roman Frodyma - chodząca encyklopedia wiedzy o cmentarzach z I wojny światowej.
    Cały projekt utworzenia Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Ziemiach Polskich rozpoczął się we wrześniu 2009 roku od podpisania listu intencyjnego przez samorządy województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego.     Porozumienie określa najważniejsze cele projektu. Oprócz atrakcyjnego produktu turystycznego chodzi także. o przywrócenie pamięci o Polakach, poległych w armiach zaborczych w latach 1914 – 1918 oraz  wprowadzenie nowego i atrakcyjnego elementu edukacji historyczno-patriotycznej, a także integracja Europy i propagowanie pojednania narodów.
Oczywiście przyczynkiem do realizacji projektu jest zbliżająca się w 2014 roku setna rocznica wybuchu I wojny światowej, która pochłonęła10 milionów istnień ludzkich. Austro-Węgry, Niemcy i Rosja wcieliły do swoich wojsk ok. 3,5 mln Polaków. W bratobójczej walce w latach 1914-1918 zginęło ich aż 400 tysięcy. Na polskiej ziemi od Mazur po Małopolskę znajduje się tysiące żołnierskich mogił i cmentarzy z tamtego czasu. Niestety o froncie wschodnim zapomniano, dlatego tak ważna jest inicjatywa utworzenia  Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Ziemiach Polskich, aby świat znał nie tylko Verdun, Ypres czy Compiegne. Dla powiatu gorlickiego rokiem rocznicowym będzie 2015 r. - stulecie Bitwy pod Gorlicami.
    Budowa Szlaku  Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Ziemiach Polskich ma być zakończona w 2014 roku, a wiec w przededniu wielkiej rocznicy. 

1.
tn_img_4771.jpg
2.
tn_img_4772.jpg
3.
tn_img_4773.jpg
4.
tn_img_4775.jpg
5.
tn_img_4777.jpg
6.
tn_img_4778.jpg
7.
tn_img_4779.jpg
8.
tn_img_4780.jpg
9.
tn_img_4781.jpg
10.
tn_img_4782.jpg
11.
tn_img_4783.jpg
12.
tn_img_4787.jpg
13.
tn_img_4789.jpg
14.
tn_img_4790.jpg
15.
tn_img_4796.jpg
16.
tn_img_4798.jpg
17.
tn_img_4800.jpg
18.
tn_img_4801.jpg
19.
tn_img_4802.jpg
20.
tn_img_4803.jpg
21.
tn_img_4804.jpg
22.
tn_img_4805.jpg
23.
tn_img_4807.jpg
24.
tn_img_4808.jpg
25.
tn_img_4810.jpg
26.
tn_img_4811.jpg
27.
tn_img_4812.jpg
28.
tn_img_4813.jpg
29.
tn_img_4815.jpg
30.
tn_img_4817.jpg
31.
tn_img_4819.jpg
32.
tn_img_4820.jpg
33.
tn_img_4821.jpg
34.
tn_img_4822.jpg
35.
tn_img_4824.jpg
36.
tn_img_4825.jpg
37.
tn_img_4831.jpg
38.
tn_img_4833.jpg
39.
tn_img_4834.jpg
40.
tn_img_4835.jpg
41.
tn_img_4836.jpg
42.
tn_img_4837.jpg
43.
tn_img_4838.jpg
44.
tn_img_4839.jpg
45.
tn_img_4841.jpg
46.
tn_img_4844.jpg
47.
tn_img_4847.jpg
48.
tn_img_4848.jpg
49.
tn_img_4850.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl