Facebook
21 maja 2018 07:01
Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Statystyka geodezyjna
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.01.2018. Drukuj Powiadom Znajomego

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gorlicach realizują wiele istotnych spraw dla mieszkańców powiatu gorlickiego. Najważniejsze z nich zostały przedstawione na XXXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego.


 

 

 

Informacje o pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w 2017 roku przedstawiła naczelnik Maria Przybyło.

 

 

 

 

A oto kilka informacji o pracy Wydziału:

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów:
- 6380 - wprowadzone zmiany do operatu ewidencji gruntów
- 5428 - wydane wypisy z operatu ewidencji gruntów
- 10 - przeprowadzone postępowania związane z aktualizacją operatu ewidencji gruntów zakończone decyzjami administracyjnymi
 - 401 - wydane zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów
 - 62 decyzji - aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 - 957 - udzielone różnego rodzaju odpowiedzi na pisma
- 129 - ilość wniosków udostępnienia bazy danych dla rzeczoznawców
na podstawie 1509 operatów wprowadzono 70608 obiektów do baz danych: BDOT500 i GESUT

Sprawy dotyczące prowadzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
 - 473 sprawy - uzgodnienie usytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 - 4848 obiektów projektowych wprowadzonych do bazy danych GESUT

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- zgłoszonych zostało 4513 robót geodezyjnych,
- do zasobu przyjęto 3989 dokumentacji geodezyjnych powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych
- zrealizowano 3154 zamówienia dotyczące udostępniania danych z zasobu poprzez wydanie kopii map ewidencyjnych lub zasadniczych, jak również wyrysów z mapy ewidencji gruntów oraz innych dokumentów  z zasobu.

Projekty unijne realizowane przez  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
    Wydział realizuje bardzo istotne projekty mające na celu modernizacje ewidencji gruntów i budynków. W pierwszej, zakończonej już, fazie projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach”  zmodernizowano 11 obrębów ewidencyjnych tj. Łużna, Wola Łużańska, Biesna, Lipinki, Wójtowa, kryg, Bednarka, Libusza, Korczyna, Strzeszyn, Rożnowice, dla których obowiązującą mapą była mapa analogowa w skali 1:2880.
    Zarząd Powiatu Gorlickiego w 2016 r. złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego”. Projekt o wartości 8,3 mln zł uzyskał 90% dofinansowanie czyli 7,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020.
Celem projektu jest przyspieszenie i usprawnienie procesów inwestycyjnych, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona praw własności do nieruchomości oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Ponadto celem projektu jest zwiększenie zakresu i jakości świadczenia przez administrację publiczną usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu on-line do aktualnych, wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
    W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostanie opracowana cyfrowa mapa ewidencyjna oraz uzupełniona dotychczasowa baza danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali oraz przeprowadzona aktualizacja użytków gruntowych zabudowanych. Wykonana modernizacja uporządkuje ewidencje gruntów, budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska jednostki ewidencyjnej Bobowa, dla obrębów Binarowa, Głęboka, Grudna Kępska, Sitnica jednostki ewidencyjnej Biecz, dla obrębów Bystra, Zagórzany jednostki ewidencyjnej Gorlice, dla obrębów Pagorzyna, Rozdziele jednostki ewidencyjnej Lipinki, obrębów Łosie, Ropa, Klimkówka jednostki ewidencyjnej Ropa, obrębu Siary jednostki ewidencyjnej Sękowa.
W ramach projektu zostanie wykonana baza danych BDOT i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Bobowa, Gorlice, Ropa, Moszczenica, Sękowa i Uście Gorlickie.
W ramach projektu zostanie wykonana digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, co pozwoli na udostępnienie dokumentów zasobu w postaci elektronicznej za pomocą e-usług, zostanie zakupiona licencja oprogramowania niezbędnego do świadczenia e-usług wraz z wdrożeniem, co posłuży do podniesienia dostępności rejestrów publicznych gromadzonych w PZGiK, do wzajemnej wymiany danych, zakupu sprzętu informatycznego, co zapewni bezpieczeństwo danych związanych z informacją przestrzenną.

 

 

 

Informacje o pracy Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami za 2017 rok przedstawiła koordynator Aneta Hec-Wałęga.

 

 

 

 

Zespół wykonuje:
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
- sprawy związane z wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości oraz wypłatą odszkodowań
- sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi i reformą rolną
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
- zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Powiatu.

Po udanej realizacji projektu scalania gruntów w Męcinie Wielkiej Zespół kontynuuje te działania dla dwóch kolejnych miejscowości powiatu gorlickiego. Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla projektów scaleniowych we wsi Racławice i Sękowa. W obu miejscowościach wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego złożyło po 170 właścicieli gospodarstw. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem w Racławicach wynosi 634 ha, a w Sękowej 1157 ha.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami wszystkie służby geodezyjne mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 6
Szczegółowe informacje o sprawach realizowanych przez wydział oraz druki wniosków dostępne są w BIP tutaj

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl