Facebook
24 kwietnia 2018 01:07
Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Stanowisko Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    04.07.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Rada Powiatu Gorlickiego mając na uwadze projektowane zmiany w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podjęła podczas XXIX sesji stanowisko odnoszące się do wysokości stypendium stażowego oraz wykorzystania część środków Funduszu Pracy na wsparcie realizacji lokalnych projektów związanych z rynkiem pracy, realizowanych przez organizacje pozarządowe lub z udziałem tych organizacji.


Rada Powiatu w stanowisku proponuje znowelizowanie zapisów w następującym zakresie:

1. Dokonanie zmiany wysokości stypendium stażowego, wobec faktu, iż kwota stypendium pozostaje niezmieniona od 2014 r., podczas gdy nastąpił w tym okresie istotny wzrost płacy minimalnej.
Istniejący stan powoduje,  że znaczące środki na aktywizację bezrobotnych mogą nie zostać wykorzystane, wobec braku chętnych do odbycia stażu na aktualnie obowiązujących warunkach.

2. Dokonanie stosownej zmiany ustawy, w sposób pozwalający Staroście przeznaczyć część środków Funduszu Pracy na wsparcie realizacji lokalnych projektów związanych z rynkiem pracy, realizowanych przez organizacje pozarządowe lub z udziałem tych organizacji.
Wprowadzenie takiego zapisu umożliwiłoby realizację lokalnych programów, z większym wykorzystaniem potencjału organizacji społecznych zaangażowanych w działania związane z rynkiem pracy. Do konkursu na realizację programów lokalnych mogłyby zgłaszać swoje oferty organizacje, które prowadzą lub podejmą działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i przeciwdziałaniem bezrobociu.

Z wnioskiem o podjęcie powyższego stanowiska wystąpiła do Rady Powiatu Powiatowa Rada Rynku Pracy pod przewodnictwem Krzysztofa Augustyna. Stanowisko zostanie skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl