Facebook
10 grudnia 2018 20:57
Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Skorzystaj z dotacji
Redaktor: Ewa Żarnowska    09.01.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Od 9 stycznia do 23 stycznia 2018r  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

Styczniowy nabór dotyczy operacji w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

W ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej LGD „Beskid Gorlicki” przeznaczyła 960 000,00 zł na utworzenie 16 nowych firm. Osoby zainteresowane utworzeniem firmy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. zł. Pomoc na ten cel będzie wypłacana w formie premii w dwóch transzach (80% i 20%). Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca zobowiązany będzie do  utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
Na rozwijanie działalności gospodarczej LGD przeznaczyła kwotę 560 tys. zł. Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 140 tys. zł. Pomoc w tym wypadku ma postać refundacji do wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjentami pomocy mogą być mikro lub małe przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą podlegającą przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze LSR. Wnioskodawca zobowiązany będzie do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Na utworzenie 2 inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi LGD przeznaczyła 1 mln zł. Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 500 tys. zł.  Pomoc na te operacje jest przyznawana w wysokości:
- do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- do 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
- do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel.
18/352-65-77, 512 028 092,w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Beskid Gorlicki”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl