Facebook
21 września 2019 00:53
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Sesja zdrowotna
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.02.2016. Drukuj Powiadom Znajomego
XV sesja Rady Powiatu Gorlickiego dotyczyła przede wszystkim spraw związanych z opieką zdrowotną na terenie powiatu gorlickiego. Radni zapoznali się z informacjami na temat: funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej,  zabezpieczenia świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej i stomatologii na terenie powiatu oraz  funkcjonowania Szpitala  Specjalistycznego  im. H. Klimontowicza w Gorlicach i Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.    

          

    Informację n/t funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu gorlickiego przedstawiła lek. med. Anna Tenerowicz.
Jak wynika ze sprawozdania za 2015 rok w powiecie gorlickim podstawowa opieka zdrowotna (POZ) zabezpieczana jest przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które posiadają kontrakty z NFZ,  a więc pacjenci ubezpieczeni korzystają z darmowej opieki medycznej. Opieka całodobowa, czyli po godzinach pracy zakładów POZ, zabezpieczona jest przez Ambulatorium Opieki Całodobowej w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach.
Oprócz opieki medycznej POZ-y realizują także szereg programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotyczyły one m.in.: wykrywania chorób układu krążenia, wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, fluoryzacji zębów, szczepień ochronnych, profilaktyki gruźlicy, badań: cytologicznych, wzroku, słuch, testów alergicznych.
Podstawowych problemem  dla zakładów POZ są zbyt skromne środki przekazywane przez NFZ na  ich funkcjonowanie (ta sama wysokość od 2011 r.). Stwierdza się także spory odsetek osób ubezpieczonych, za które od stycznia 2015 r. NFZ nie finansuje świadczeń zdrowotnych oraz zbyt drogie leki dla znacznej części pacjentów. Występują także potrzeby w zakresie remontów i modernizacji budynków. Coraz większym problemem jest brak lekarzy i pielęgniarek.
Doktor Tenerowicz mówiła także o pracach nad nową ustawą dot. POZ.

    Rada zapoznała się z informacją dotyczącą zabezpieczenia świadczeń w latach 2012-2015 zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii na terenie powiatu gorlickiego, opracowaną przez głównego specjalistę Joannę Tenerowicz-Napora.    
W powiecie gorlickim funkcjonują 83 poradnie specjalistyczne (łącznie z rehabilitacyjnymi i stomatologicznymi ), które posiadają kontrakt z NFZ.

 

Rocznie udzielają tysiące porad m.in.:
- 13 poradni ginekologicznych – 21688 porad
- poradnia okulistyczna (szpital, Medicor i Esculap) – 21266 porad
- poradnia ortopedyczna (szpital) – 16524 porady
- poradnie chirurgii ogólnej (szpital i Medicor) – 15242 porady
- poradnie neurologiczne (szpital, Medicor, Esculap) – 14342 porady
- poradniach kardiologiczna (szpital i Medicor) – 11009 porad
- poradnia alergologiczna (szpital) - 5128 porad
- poradnia chirurgii dziecięcej (szpital) – 3621 porad
- poradnie endokrynologiczna (szpital) - 4768 porad.


    Radni wysłuchali informacji dyrektor Centrum Terapii Uzależnień Grażyny Rychlickiej-Schirmer dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej CTU. Centrum udziela świadczeń terapeutycznych i leczniczych dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez: Poradnię Leczenia Uzależnień, Poradnię Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
W 2015 roku w Centrum zarejestrowano łącznie 573 osoby (w 2014 r. - 560 osób). Osobom uzależnionym i współuzależnionym udzielono łącznie 11650 porad indywidualnych i grupowych. Ponadto w Punkcie Pomocy Rodzinie przyjęto 27 osób, a w Poradni dla Dzieci i Młodzieży 31 osób.
Głównym źródłem finansowania Centrum jest kontrakt z NFZ. Wsparcia udzielają także: miasto Gorlice, gminy powiatu gorlickiego, miasto i gmina Grybów oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.
W Centrum pracuje 11 pracowników etatowych, w tym: 5 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i 1 w trakcie certyfikacji, 2 certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień oraz w ramach umów cywilno-prawnych min. 4 lekarzy psychiatrów i 2 psychologów.
                                 
    Następnie Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania Szpitala  Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, którą przedstawił dyrektor Marian Świerz. W 2015 roku ze świadczeń medycznych w zakresie leczenia szpitalnego w oddziałach skorzystało 19371 osób, a ze świadczeń udzielonych wyłącznie w SOR 24144 osoby. Szpital uzyskał dodatni wynik finansowy i nie ma zobowiązań wymagalnych, ale coraz mniej oddziałów jest rentownych, bo koszty rosną, a wartość punktu kontraktowego nie zmieniła się od 5 lat. Inne problemy dotyczą m.in. konieczności aneksowania kontraktów na II półrocze br., ogromnego braku lekarzy. Podkreślił, że szpitale powiatowe próbują połączyć siły, by mówić jednym głosem i stanowić przeciwwagę dla szpitali wojewódzkich, klinik i POZ. (Dane statystyczne dot. szpitala dostępne tutaj )

Wszystkie sprawozdania pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pod przewodnictwem Jana Kosińskiego.

Rada zapoznała się także z informacją Joanny Tenerowicz-Napora n/t realizacji zadań statutowych przez głównego specjalistę ds. ochrony i promocji zdrowia z zakresu nadzoru i polityki zdrowotnej oraz zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rada Powiatu Gorlickiego podjęła ponadto stanowisko w sprawie włączenia Ziemi Gorlickiej w europejski system dróg szybkiego ruchu i likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. (artykuł na ten temat dostępny tutaj )
   
Rada podjęła także uchwały  w sprawach:
- wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Węgierskiej w Gorlicach z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, 
- wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w budynku „Starego Szpitala” na działalność handlową,
- pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinak drogi pomiędzy miejscowościami  Sędziszowa i Siedliska.

W sesji Rady Powiatu uczestniczył senator RP Stanisław Kogut. W swoim wystąpieniu wyraził poparcie dla budowy dróg szybkiego ruchu poprawiających dostępność komunikacyjną powiatu gorlickiego i nowosądeckiego do autostrady A4 i dalej do centrum Polski. Senator apelował także do samorządów o podejmowanie działań umożliwiających zatrudnienie osób bezrobotnych np. przy pracach interwencyjnych. Mówił także m.in. o powrocie do Nowego Sącza od 20 maja br. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, co dotyczy także placówek w Koniecznej i Wysowej w powiecie gorlickim.

Radni Rady Powiatu Gorlickiego zgłaszali interpelacje i wnioski, które wraz z odpowiedziami dostępne będą w BIP

1.
tn_pict0002.jpg
2.
tn_pict0003.jpg
3.
tn_pict0004.jpg
4.
tn_pict0006.jpg
5.
tn_pict0008.jpg
6.
tn_pict0009.jpg
7.
tn_pict0012.jpg
8.
tn_pict0013.jpg
9.
tn_pict0015.jpg
10.
tn_pict0017.jpg
11.
tn_pict0018.jpg
12.
tn_pict0019.jpg
13.
tn_pict0022.jpg
14.
tn_pict0024.jpg
15.
tn_pict0026.jpg
16.
tn_pict0027.jpg
17.
tn_pict0029.jpg
18.
tn_pict0030.jpg
19.
tn_pict0031.jpg
20.
tn_pict0032.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl