Facebook
21 maja 2018 07:07
Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Rozwijamy się zawodowo
Redaktor: Ewa Żarnowska    18.01.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Centra Kompetencji Zawodowych powstały w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Uczniowie podnoszą w nich swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskują nowe kompetencje oraz korzystają z zajęć wyrównawczych i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt służy także wzmocnieniu współpracy na linii szkoła – przedsiębiorca oraz podniesieniu atrakcyjności kształcenia dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę.
Dzieje się to w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.


W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach projekt nosi nazwę „Inwestujemy w Zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”, a jego wartości wynosi 1,5 mln zł. Dotyczy  branży mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz administracyjno-usługowej.

W Centrum, w ramach projektu, powstała nowa pracownia fryzjerska oraz doposażona została pracownia mechatroniki samochodowej, dzięki czemu stworzone zostały dla uczniów warunki zupełnie podobne jak w prawdziwym zakładzie pracy – mówi starosta Karol Górski. Nowa pracownia fryzjerska kosztowała 101,3 tys. zł. Natomiast doposażenie drugiej pracowni w sprzęt dydaktyczny 254,6 tys. zł. Działania te umożliwiają dalszą prawidłową realizację projektu, a także przyczyniają się do optymalnej realizacji kształcenia uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu w branży samochodowej i fryzjerskiej, w tym również do przeprowadzania egzaminów z kilku kwalifikacji w wymienionych branżach, w których CKPiU w Gorlicach jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

1.
ckpiu_gorlice.jpg
2.
img_7052.jpg
3.
img_7053.jpg
4.
img_7054.jpg
5.
img_7055.jpg
6.
img_7056.jpg
7.
img_7057.jpg
8.
img_7058.jpg
9.
img_7059.jpg
10.
img_7060.jpg
11.
img_7062.jpg
12.
img_7063.jpg
13.
img_7066.jpg
14.
img_7067.jpg
15.
img_7068.jpg
16.
img_7069.jpg
17.
img_7071.jpg
18.
img_7072.jpg
19.
img_7073.jpg
20.
img_7074.jpg
21.
img_7075.jpg
22.
img_7076.jpg
23.
img_7077.jpg
24.
img_7078.jpg
25.
img_7081.jpg
26.
img_7083.jpg
27.
img_7084.jpg
28.
img_7085.jpg
29.
img_7086.jpg
30.
img_7087.jpg
31.
img_7088.jpg


W nowo powstałych pracowniach oraz innych równie nowoczesnych, którymi dysponuje CKPiU,  realizowane są następujące zadania:

- Organizacja staży/praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców.
- Organizacja kursów/szkoleń umożliwiających nabywanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji zawodowych: kurs spawania metodą MAG, kurs spawania metodą TIG, kurs projektowania w programie AutoCAD, kurs kierowców wózków jezdniowych.
- Organizacja kursów/szkoleń umożliwiających nabywanie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych: kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski, kurs wizażu, stylizacji i makijażu, kurs obsługi obrabiarek CNC, szkolenie z zakresu fotografii reklamowej, szkolenie z zakresu rysunku i projektowania w reklamie, kurs grafiki wektorowej, kurs grafiki rastrowej.
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe w zakresie kosmetologii.

Określone w projekcie „Inwestujemy w zawodowców – CKZ w Powiecie Gorlickim” formy wsparcia, obejmują uczniów 6 szkół ponadpodstawowych powiatu gorlickiego, uczących się w zawodach branży mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz administracyjno-usługowej – informuje dyrektor CKPiU Adam Tarsa. Łącznie ze wszystkich ww. form wsparcia  w 2017 r. skorzystało 107 osób (w tym staże i praktyki).  Należy podkreślić, że zrealizowane w 2017 roku staże i praktyki zawodowe oraz kursy i szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, znacznie przekraczającym możliwości wynikające z założeń projektu. W roku 2018 ilość kursów i szkoleń się zwiększy, stąd większa ilość uczniów będzie mogła skorzystać z proponowanych w projekcie form wsparcia – podsumowuje dyrektor Tarsa.


W Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach projekt realizowany jest pn. Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”, a jego wartości wynosi 3,5 mln zł. Dotyczy  branży budowlanej i turystyczno – gastronomicznej – informuje starosta Karol Górski.


W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia skierowane do uczniów/słuchaczy:
- Kursy podnoszące kwalifikacje tj. kurs prawa jazdy kat B., kurs operatora koparko – ładowarki, kurs Autocad, kurs ECDL Web Editing, kurs ECDL Profile, kurs ECDL Standard, kurs Autocad, kurs na uprawnienia różnego typu, kurs SEP, kurs barmański,
- Kursy podnosząca kompetencje tj. kurs carvingu, kurs baristyczny, kurs kelnerski, kurs sommelierski, kurs obsługi kelnerskiej gości hotelowych, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs zdobnictwa cukierniczego, kurs produkcji pralin i czekoladek, kurs kuchnie świata oraz nowoczesne trendy w gastronomii, kurs kosztorysowania z certyfikatem Rodos, kurs Archicad, szkolenie za zakresu obsługi systemu zarządzania pracami kameralnymi oraz tworzenia map MK20000, szkolenia w zakresie pomiarów satelitarnych GNSS GPS i GLONASS,
- Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych tj. zajęcia w zakresie kwalifikacji: B.16, B.30, B.33, B.05, B.07, T.09, T.10, T.06, T.15, T.11, T.12, zajęcia z j. angielskiego zawodowego,.zajęcia z j. niemieckiego zawodowego, zajęcia komputerowe w zawodach: technik żywienia i usług gastronomiczny, technik hotelarstwa, kelner,
- Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (grupowe oraz indywidualne),
- Staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium.

W ramach projektu przewidziane zostały także formy wsparcia skierowane do nauczycieli tj.:studia podyplomowe w zakresie: dietetyki, odnawialnych źródeł energii, obsługi konsumenta, gastronomii, hotelarstwa oraz turystyki.

Ponadto w szkole dobiegają końca prace remontowo-adaptacyjne w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez niezbędne inwestycje i zakup sprzętu dydaktycznego o wartości 811 tys. zł – informuje dyrektor ZSZ w Gorlicach Waldemar Gniady.

1.
img_6751.jpg
2.
img_6752.jpg
3.
img_6753.jpg
4.
img_6758.jpg
5.
img_6759.jpg
6.
img_6760.jpg


Zdjęcia Joanna Podsadowska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl