Facebook
23 marca 2018 16:03
Imieniny: Oktawiana, Pelagii, Zbisława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Raport o środowisku
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.10.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Głównym tematem XXX sesji Rady Powiatu Gorlickiego były sprawy związane ze środowiskiem w powiecie gorlickim. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Marek Bugno wraz z wiceprzewodniczącym Romanem Dziubiną. 
Sesja rozpoczęła się informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ewy Gondek o stanie środowiska na terenie powiatu gorlickiego w 2016 r.

Informacja dostępna jest tutaj

Następnie naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Maria Puścizna-Syc przedstawiła informację z realizacji zadań przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach za 2016 rok z zakresu: prawo wodne, ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o rybactwie śródlądowym, ustawa o planowaniu przestrzennym oraz ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Następnie Rada wysłuchała informacji starosty Karola Górskiego na temat przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. , a skarbnik Krystyna Lewek o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
Informacje szczegółowe dostępne są w BIP w uchwałach nr Zarządu Powiatu tutaj

Rada zapoznała się również z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej i Muzeum za I półrocze 2016 r.
Następnie Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:
- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach,
- uchwalenia Statutu Centrum Terapii Uzależnień,
- pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Gorlice,
- zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Gorlice,
- zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu.

Informacja filmowa o przebiegu sesji dostępna jest tutajRadni zgłaszali także interpelacje i wnioski, które wraz z odpowiedziami dostępne będą w BIP. W BIP dostępny jest także protokół z każdej sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl