Facebook
26 kwietnia 2018 15:11
Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marceliny
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Przed zimą
Redaktor: Ewa Żarnowska    16.11.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Przygotowanie do zimy służb, inspekcji i straży było głównym tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył starosta Karol Górski.

 

1.
tn_img_4960.jpg
2.
tn_img_4961.jpg
3.
tn_img_4962.jpg
4.
tn_img_4963.jpg
5.
tn_img_4964.jpg
6.
tn_img_4966.jpg
7.
tn_img_4973.jpg
8.
tn_img_4974.jpg
9.
tn_img_4975.jpg
10.
tn_img_4976.jpg
11.
tn_img_4978.jpg
12.
tn_img_4980.jpg
13.
tn_img_4982.jpg
14.
tn_img_4984.jpg
15.
tn_img_4985.jpg
16.
tn_img_4986.jpg
17.
ztn_ img_4997.jpg


Informacje o przygotowaniach do zimy oraz zagrożeniach dla mieszkańców z tym związanych przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Krzysztof Tybor, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Aleksander Górski, dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego oraz dyrektor Centrum Terapii Uzależnień Grażyna Rychlicka-Schirmer.

Starosta Karol Górski zwrócił uwagę m.in. na następujące kwestie:

upublicznienie Informatora dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz podania kontaktów do osób odpowiedzialnych za to zadanie,
niebezpieczną dla zdrowia i życia niską emisję, czyli emisję pyłów i szkodliwych gazów pochodzących m.in z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz związaną z tym konieczność edukacji społeczeństwa już od najmłodszych lat, by podnieść świadomość szkodliwości takich działań i wskazać możliwości innych rozwiązań
wskazania w poszczególnych gminach miejsc, gdzie można wywozić i składować śnieg zanieczyszczony np. solą
konieczność systematycznego przeglądu kominów oraz usuwania sadzy.

Temat przygotowania do zimy Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przedstawił dyrektor Marek Machowski. PZD nadzoruje 316 km dróg powiatowych. Zimowym utrzymaniem zajmuje się 7 wykonawców, a cały powiat podzielony został na 10 okręgów. Drogi powiatowe mają być odśnieżane i posypywane w sposób ciągły w obie strony przejazdu danej jednostki pracującej na drodze. Do posypywania używana będzie mieszanka kruszywa i soli (25%).

Całodobowy dyżur  pełni i informacje na temat utrudnień na drogach powiatowych przyjmuje Obwód Drogowy w Libuszy – tel. 13 44 – 71 - 336 lub 698-962-724

Ponadto w godzinach od 2 w nocy do 18 po południu dyżur sprawują także drogowcy w Uściu Gorlickim – tel. 18 351-60-48 lub 734-149-065

W godz. 7-15 pod tel. 18 352-40-02 lub 352-40-11 do dyspozycji jest także Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach.

Zalecenia straży pożarnej i nadzoru budowlanego dostępne w osobnych artykułach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl