Facebook
16 czerwca 2019 17:31
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Powiatowa sesja oświatowa
Redaktor: Ewa Żarnowska    31.10.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Rada Powiatu Gorlickiego odbyła 42. a zarazem ostatnie posiedzenie w V kadencji samorządu powiatowego. Głównym tematem obrad była realizacja  zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

 


Zgodnie z wymogami art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat oraz informację z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu.

Sprawozdanie przedłożył naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut, który podkreślił dobrą jakość pracy szkół, o czym świadczą wyniki zarówno matur w liceach ogólnokształcących jak i egzaminów z kwalifikacji zawodowych w technikach i branżowych szkołach I stopnia.

Prezentacja dostępna jest tutaj

Rada zapoznała się również z Informacją na temat realizacji zadań statutowych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

    Podsumowania powiatowej działalności edukacyjnej dokonała Zofia Kamińska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Powiedziała m.in:  – Minione 4 lata były okresem poprawy jakości nauczania w szkołach ponadpodstawowych  o czym świadczą wskaźniki zdawalności matur i egzaminów zawodowych. Jest to powód do satysfakcji, a zarazem wyzwanie, aby ten korzystny trend nadal się utrzymał. Drugą kwestią wartą podkreślenia jest rosnący udział uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Sukcesy uczniów są także efektem ogromnego wkładu pracy Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców za co serdecznie dziękuję. Ponadto projekty edukacyjne stanowią dodatkowe środki finansowe umożliwiające wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli, rozwój ich zainteresowań, praktyczną znajomość języków obcych, zakup sprzętu multimedialnego – jest to zatem szansa na dofinansowanie edukacji ze środków pozabudżetowych.
Pragnę podkreślić, że w szkołach i placówkach oświatowych wykonano prace modernizacyjne, które poprawiły stan infrastruktury szkolnej zarówno pod względem technicznym, sanitarnym, jak też wzbogacenia szkół o obiekty  sportowe, nowe pracownie i wyposażenie warsztatów.
W świetle mojego rozeznania problemów edukacji w powiecie gorlickim za najważniejsze priorytety polityki edukacyjnej władz samorządowych na następne lata uważam:
zachowanie dotychczasowej sieci szkół i placówek oświatowych oraz ciągłą modernizację oferty edukacyjnej na miarę potrzeb lokalnego rynku pracy i polskiej gospodarki
rozwój dualnego kształcenia zawodowego w oparciu o wyposażenie szkół w nowoczesne zaplecze technologiczne i stałą współpracę z pracodawcami
diagnozę deficytów edukacyjnych i społecznych młodzieży szkolnej oraz rozwój oferty zajęć korekcyjnych i wyrównawczych zgodnie z zasadą równości szans rozwojowych.

Przewodnicząca Zofia Kamińska złożyła podziękowania dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych za bardzo dobrą współpracę z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu. Podziękowała także przedstawicielom instytucji publicznych, którzy brali udział w posiedzeniach komisji oraz staroście, Zarządowi Powiatu i naczelnikowi Wydziału Edukacji za troskę o sprawy powiatowej edukacji.

W imieniu dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat podziękowania dla Rady i Zarządu Powiatu przekazały: Dorota Pyznar, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Kobylance oraz Beata Mikruta, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach z filią w Bieczu.
- Dziękujemy za 4 lata współpracy – współpracy dobrej i mądrej. Możemy być dumni, że udało się zrobić wiele dobrego. Dla Państwa i dla nas jakość kształcenia, wychowania i opieki była zawsze bardzo ważna – mówiła dyrektor Dorota Pyznar.

1.
IMG_5936.JPG
2.
IMG_5937.JPG
3.
IMG_5938.JPG
4.
IMG_5939.JPG
5.
IMG_5940.JPG
6.
IMG_5942.JPG
7.
IMG_5943.JPG
8.
IMG_5944a.jpg
9.
IMG_5944b.jpg
10.
IMG_5945.JPG
11.
IMG_5947.JPG
12.
IMG_5949.JPG
13.
IMG_5950.JPG
14.
IMG_5952.JPG
15.
IMG_5955.JPG
16.
IMG_5956.JPG
17.
IMG_5957.JPG
18.
IMG_5960.JPG
19.
IMG_5961.JPG
20.
IMG_5963.JPG
21.
IMG_5966.JPG
22.
IMG_5970.JPG
23.
IMG_5971.JPG
24.
IMG_5973.JPG
25.
IMG_5975.JPG
26.
IMG_5978.JPG
27.
IMG_5979.JPG
28.
IMG_5981.JPG
29.
img_5935.jpg
30.
img_5955a.jpg


Następnie Rada Powiatu podjęła uchwały w następujących sprawach:
- uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok;
- wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
- zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych;
- określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach;
- wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości;
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
- zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.

Uchwały oraz protokół z sesji dostępne będą w BIP.

Należy jeszcze dodać, że na sesję z podziękowaniami za dotychczasową owocną współpracę z Radą i Zarządem Powiatu przybył burmistrz Gorlic Rafał Kukla. Przewodniczący Rady Marek Bugno przekazał mu gratulacje w związku z reelekcją na burmistrza Gorlic na lata 2018 - 2023.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl