Facebook
20 lipca 2019 13:49
Imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Postaw na przyszłość
Redaktor: Ewa Żarnowska    14.09.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Biuro Projektu InterKadra Sp. z o.o. z Krakowa zaprasza do udziału w projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie", który realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

 

 
Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:

- zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego,
- nie prowadzących własnej działalności gospodarczej
- posiadających następujący status na runku pracy:
  pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
  osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
  osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.
 
W ramach projektu oferowane będzie wsparcie realizowane w ramach procesu IPD Uczestników:
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
- coaching,
- szkolenia/kursy zawodowe
- szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),
- udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,
- wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,
- staże,
- pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest oczywiście bezpłatny i ogólnodostępny.

Więcej informacji:
Biuro Projektu
InterKadra Sp. z o.o.
ul. Wielicka 50
30-552 Kraków
NIP: 6762336026
email: postawnasiebie@interkadra.pl  
tel: 12 290 44 37
www.postawnasiebie.eu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl