Facebook
19 sierpnia 2019 21:02
Imieniny: Bolesława, Juliana, Jana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Redaktor: Yvetta Walecka    18.12.2018. Drukuj Powiadom Znajomego

Ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w poniedziałek 17 grudnia. Tematem wiodącym były przygotowania powiatu gorlickiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku otworzyła starosta Maria Gubała. Było ono poświęcone tematowi występującej od kilku miesięcy na terenie powiatu gorlickiego, suszy oraz przygotowaniu do nadchodzącego okresu zimowego. "Mieszkańcy nie powinni się czuć zagrożeni brakiem wody - zapewniał Janusz Ząbek – prezes Zarządu MPGK w Gorlicach oraz Piotr Przybylski – kierownik Zbiornika Wodnego Klimkówka. Prezes Janusz Ząbek poinformował, że Zakład Uzdatniania Wody w Ropicy Polskiej jest w stanie prawidłowo funkcjonować nawet przy odpływie ze zbiornika wodnego w Klimkówce na poziomie 0,5m³/s. W chwili obecnej odpływ wynosi 1 m³/s.
Kolejnym podjętym tematem były przygotowania powiatu gorlickiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych. Zaproszeni kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili informacje dotyczące podjętych działań związanych z funkcjonowaniem w takich warunkach. Spotkanie służyło wzajemnemu zapoznaniu ze stanem przygotowań do szczególnej pory roku, jaką jest zima oraz wskazaniu na mogące wystąpić utrudnienia i problemy w tym okresie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Aleksander Górski poinformował, że inspektorat na bieżąco prowadzi monitoring największych w powiecie obiektów budowlanych pod kątem ich stanu technicznego, sprawdzany jest stan techniczny budynków, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zreferował zastępca Komendanta Powiatowego PSP st.kpt. Waldemar Krok. W ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” do samorządów gminnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkich parafii powiatu gorlickiego zostało wysłane pismo wraz z ulotką informującą o zagrożeniach spowodowanych występowaniem tlenku węgla. Komendant Powiatowy PSP wystosował pismo do urzędów miejskich, gmin oraz spółdzielni mieszkaniowych dot. niedopuszczenia do zalegania dużych warstw śniegu i lodu na dachach budynków oraz utrzymania dróg dojazdowych do punktów czerpania wody do celów p-poż w należytym stanie. Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof Tybor poinformował, że w ramach służby patrolowej i obchodowej przeprowadzane są kontrole miejsc, w których mogą gromadzić się bezdomni zagrożeni wychłodzeniem organizmu. Kierowani będą oni do właściwych ośrodków pomocowych: SOIK w Nowy Sączu i Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu. W okresie ferii zimowych KPP w Gorlicach będzie prowadziła działania pod nazwą „Bezpieczne Ferie”.
Komisja stwierdziła, że powiat gorlicki nie jest całkowicie wolny od zagrożeń., ale jednocześnie stan bezpieczeństwa w powiecie można uznać jako dobry. Działalność komisji służy lepszemu współdziałaniu powiatowych służb, inspekcji i straży w wykonywaniu nałożonych zadań, a co za tym idzie, sukcesywnemu podnoszeniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gorlickiego.  

1.
img_7526.jpg
2.
img_7528.jpg
3.
img_7529.jpg
4.
img_7531.jpg
5.
img_7533.jpg
6.
img_7536.jpg
7.
img_7537.jpg
8.
img_7538.jpg
9.
img_7539.jpg
10.
img_7541.jpg
11.
img_7542.jpg
12.
img_7543.jpg
13.
img_7544.jpg
14.
img_7545.jpg
15.
img_7546.jpg
16.
img_7547.jpg
17.
img_7548.jpg
18.
img_7549.jpg
19.
img_7551.jpg
20.
img_7552.jpg
21.
img_7553.jpg
22.
img_7554.jpg
 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl