Facebook
21 marca 2018 21:30
Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Mikołaja
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
O powiatowej samorządności na ZO ZPP
Redaktor: Ewa Żarnowska    15.05.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
11 i 12 maja br. w Kołobrzegu odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich (ZO ZPP). Wśród uczestników zgromadzenia był starosta powiatu gorlickiego Karol Górski (na zdjęciu ze starostą chojnickim Stanisławem Skają). Obecni na tym wydarzeniu delegaci przyjęli Kartę Samorządności i 6 stanowisk w sprawach dotyczących samorządu powiatowego.
Stanowiska XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich:

1. Stanowisko w sprawie przyjęcia Karty Samorządności stanowiącej zestawienie fundamentalnych zasad determinujących kształt i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce - Karta Samorządności dostępna jest tutaj

W Karcie Samorządności zapisano m.in:
Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego  samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.
Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa.
Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców  gmin  samodzielności w realizacji  zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym  majątkiem, wolności  we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i  województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.
Domagamy  się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.

2. Stanowisko w sprawie roli samorządów powiatowych w systemie oświaty - dostępne tutaj

W stanowisku napisano m.in:
Postulujemy o:
- większe  zaufanie do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą
- opracowanie  standardów  edukacyjnych,  ich  rzetelną  wycenę  a  następnie dostosowanie do niej sposobu rozdziału środków subwencji oświatowej
- dokonanie gruntownych zmian w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela
- długofalową i konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju oświaty.
Doświadczenie uczy, że jedno co pewne w polskiej edukacji to zmiana. Wyrażamy jednak głęboką nadzieję, że wszelkie zmiany będą przygotowywane z rozwagą oraz udziałem i przy szerokich   konsultacjach z przedstawicielami zainteresowanych środowisk.

3. Stanowisko w sprawie możliwości realizacji zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności - dostępne tutaj

Związek  Powiatów  Polskich występuje z wnioskiem o uwzględnienie, w zakresie prowadzonych prac nad  reformą  systemów  orzecznictwa,  kierunku, który  pozwoli powiatom kontynuować  realizację  zadań  związanych z orzekaniem o  niepełnosprawności.

4. Stanowisko w sprawie finansowania ze środków Funduszu Pracy - dostępne tutaj

Związek Powiatów Polskich wnosi o wydłużenie okresu obowiązywania mechanizmu finasowania wynagrodzeń/nagród i składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników powiatowych urzędów pracy.

5. Stanowisko w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społeczne - dostępne tutaj

Związek Powiatów Polskich apeluje o zmianę regulacji prawnych w kierunku gwarantującym pensjonariuszom  domów  pomocy  społecznej  właściwy  poziom  opieki pielęgniarskiej.
ZPP zwraca się z apelem do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Zdrowia o wypracowanie – w porozumieniu z  jednostkami samorządu terytorialnego oraz  samorządem zawodowym  pielęgniarek – rozwiązania, które pozwoli na finansowanie personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej ze środków dedykowanych finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

6. Stanowisko w sprawie roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli - dostępne tutaj

Związek Powiatów Polskich wyraził i zawsze będzie wyrażał stanowczy sprzeciw wobec każdej propozycji osłabienia roli samorządu w wykonywaniu zadań dla  dobra Rzeczypospolitej Polskiej i Jej Obywateli.
Wyeliminowanie powiatu z działań zapewniających bezpieczeństwo jego społeczności jest całkowicie bezzasadne i szkodliwe. Wprowadza niepotrzebny chaos i generuje koszty, nie gwarantując poprawy stanu obecnego. Rzeczpospolita Polska ma realizować swój podstawowy cel – zapewniać bezpieczeństwo Obywateli. Ma to robić skutecznie, najlepiej jak tylko jest to możliwe. Trudno wyobrazić sobie bardziej skuteczne wykonywanie ww. zadań niż przez powiaty – jednostki  samorządu terytorialnego powołane specjalnie w tym celu, posiadające wielowiekową praktykę, znające charakterystykę społeczności danego terenu, przez lata współpracujące efektywnie z administracją centralną. W  trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich apelujemy, aby czerpać z dorobku poprzednich pokoleń i docenić naukę historii – współpraca rządu i  samorządu  jest absolutną koniecznością dla skutecznego zapobiegania zagrożeniom każdego rodzaju.

Podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego ZPP odbyła się także uroczystość wręczania nagród:
- zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2016, organizowanego przez ZPP od 2003 roku
- dla zwycięzców Ogólnopolskiego rankingu energii odnawialnej.

Zgromadzeniu przewodniczył prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn.

Zdjęcia własne i ze strony http://www.zpp.pl

1.
tn_dsc03002.jpg
2.
tn_dsc03003.jpg
3.
tn_dsc03004.jpg
4.
tn_dsc03006.jpg
5.
tn_dsc03007.jpg
6.
tn_dsc03019.jpg
7.
zpp3.jpg
8.
zpp5.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl