Facebook
19 maja 2019 20:51
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Nowe otwarcie dla Kół Gospodyń Wiejskich
Redaktor: Yvetta Walecka    11.03.2019. Drukuj Powiadom Znajomego
W piątek sala konferencyjna Starostwa Powiatowego wypełniona była po brzegi. Wśród zebranych dominowały Panie  w barwnych ludowych strojach, a gości witał pogórzańskimi melodiami Zespół folklorystyczny „Beskidy”. Ta klimatyczna oprawa towarzyszyła spotkaniu przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu gorlickiego, poświęconemu prezentacji możliwości jakie otwierają się dzięki niedawno uchwalonej ustawie o KGW.O tym jak wielką wagę przywiązują władze naszego kraju do działalności tych wiejskich liderek, najlepiej świadczy fakt, iż zaproszenie do udziału w spotkaniu, którego inicjatorem i organizatorem był Ryszard Terlecki - Marszałek Sejmu, przyjęli: Barbara Bartuś - Poseł na Sejm RP oraz Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Inwestycji i  Rozwoju. Gospodarzami spotkania byli:  Maria Gubała - Starosta Gorlicki oraz Mirosław Waląg - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Gorlicach, a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego.

Spotkanie otworzyła  Barbara Bartuś - Poseł na Sejm RP, która przybliżyła tematykę spotkania. W swoim wystąpieniu podkreśliła kulturotwórczą rolę  KGW oraz ich udział w utrwalaniu polskiej tradycji. Zwróciła również uwagę na duże zaangażowanie kół w rozwiązywanie lokalnych problemów wiejskich środowisk.

W dalszej części Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju szczegółowo zapoznała zebrane panie z obowiązującymi przepisami. Zwróciła szczególną uwagę na to, że jest to nowa regulacja określająca formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich. Tłumaczyła, iż nowe przepisy umożliwią szybką rejestrację koła i wsparcie finansowe jego działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz kultywowanie folkloru i lokalnych zwyczajów. Zapewnią również samodzielność organizacyjną i podmiotowość prawną, czyli niezbędne warunki do realizacji zadań ustawowych i statutowych KGW, które będą również mogły prowadzić działalność zarobkową i być wspierane finansowo środkami publicznymi  w formie dotacji. Dodała także, że aby koło mogło uzyskać osobowość prawną i mogło korzystać w pełni z praw określonych w nowej ustawie, musi najpierw zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na zakończenie poinformowała o wysokości kwoty z budżetu państwa przeznaczonej  dla Kół Gospodyń Wiejskich na realizację zadań 2019 roku. Jest to 40 milionów złotych.

Marszałek, Ryszard Terlecki zwracając się do zgromadzonych pań wyraził nadzieję, że dobrze wykorzystają szansę, jakie stwarzają nowe regulacje prawne i życzył im owocnej działalności na rzecz małych ojczyzn. Podkreślił także, że ustawa o KGW dobrze wpisuje się w działania władz mające na celu stwarzania jak najlepszych warunków do aktywizacji społeczeństwa i podnoszenia standardów życiowych obywateli.   

Po wystąpieniach gości nastąpiła seria pytań. Uczestniczki spotkania zainteresowane były szczególnie możliwościami uzyskania dotacji oraz kwestiami związanymi z prowadzeniem działalności zarobkowej przez koła. W swoich wypowiedziach kładły także nacisk na rewolucyjny charakter zmian wynikających z nowej ustawy.

Podsumowując spotkanie, Maria Gubała - Starosta Gorlicki serdecznie podziękowała gościom i przedstawicielkom kół gospodyń wiejskich za udział, podkreślając jednocześnie niezwykle serdeczną atmosferę i zaangażowanie wszystkich uczestników. Nawiązując do hasła spotkania- „Sercem z KGW”, zadeklarowała także wszelką pomoc ze strony powiatowego samorządu dla kół.     


Informacja: Krzysztof Mikruta.

Zdjęcia: Krzysztof Sobolewski

1.
img_9078.jpg
2.
img_9087.jpg
3.
img_9090.jpg
4.
img_9103.jpg
5.
img_9110.jpg
6.
img_9112.jpg
7.
img_9131.jpg
8.
img_9135.jpg
9.
img_9152.jpg
10.
img_9159.jpg
11.
img_9169.jpg
12.
img_9174.jpg
13.
img_9181.jpg
14.
img_9196.jpg
15.
img_9216.jpg
16.
img_9251.jpg
17.
img_9283.jpg
18.
img_9287.jpg
19.
img_9333.jpg
20.
img_9346.jpg
21.
img_9383.jpg
 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl