Facebook
21 maja 2018 07:14
Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Niebawem rusza kwalifikacja wojskowa
Redaktor: Ewa Żarnowska    17.01.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
 1 lutego 2018 roku w powiecie gorlickim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa i potrwa do 9 marca 2018 r. Prowadzona będzie przez Powiatową Komisję Lekarską w budynku szpitala przy ul. Węgierskiej 21 w Gorlicach. Kwalifikacja odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Stosowne obwieszczenie na ten temat wydał Wojewoda Małopolski. 

 
 
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 - ty rok życia. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed Wójtem lub Burmistrzem (Prezydentem Miasta), Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu). 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają mężczyźni: 
-urodzeni w 1999 roku,
-urodzeni w latach 1994-1998 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej, 
  -osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 
-osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które: 
            -zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej 
            -zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety: 
-urodzone w latach 1994 — 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. 


Na kwalifikacje wojskową należy zabrać ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (Prezydentowi Miasta);
- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień. 
 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia. 

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu choroby) nie może stawić się do Kwalifikacji Wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do właściwego Wójta lub Burmistrza (Prezydenta Miasta), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. 

W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do Kwalifikacji Wojskowej, Wójt lub Burmistrz (Prezydent Miasta) może nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.


Więcej informacji w linku : http://nowysacz.wku.wp.mil.pl/pl/4404.html
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl