Facebook
16 czerwca 2019 16:59
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Mosty Starosty 2014 wręczone
Redaktor: Ewa Żarnowska    31.01.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Starosta Mirosław Wędrychowicz wręczył doroczne nagrody w dziedzinie kultury Mosty Starosty 2014. Statuetkę za wybitne osiągnięcia w ratowaniu i rewitalizacji zabytków kultury narodowej otrzymał ksiądz doktor Jan Edling. Starosta wręczył także „Przęsło” dla młodych obiecujących twórców, za znaczące osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach teatralnych i promocji kultury żywego słowa wśród młodzieży, a otrzymał je Teatr Wygwizdanego Aktora działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach pod kierunkiem Dominiki Kubali.

   Zwracając się do uczestników spotkania starosta Mirosław Wędrychowicz powiedział m.in. "Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną...”   Te słowa pisarza Andrzeja Sapkowskiego trafiają w sedno dorocznych, czternastych już, spotkań Mosty Starosty, w których udowadniamy, że na szczęście kulturę to mamy własną!...”
    W tym roku Kapituła Mostów Starosty pod przewodnictwem starosty Mirosława Wędrychowicza w składzie:  Zofia Kamińska, Bogusław Diduch, Zdzisław Tohl i Tadeusz Mikrut wyłoniła 8 laureatów.
Starosta Mirosław Wędrychowicz, przy udziale radnej Rady Powiatu Gorlickiego Zofii Kamińskiej i naczelnika wydziału edukacji Tadeusza Mikruta, wręczył statuetkę Most Starosty 2014 księdzu doktorowi Janowi Edlingowi za wybitne osiągnięcia w ratowaniu i rewitalizacji zabytków kultury narodowej
Wyróżnienia otrzymali:
- Tadeusz Bochnia - za szczególnie udane połączenie historii i nowoczesności w dziele promocji rodzinnego miasta Biecza
- Stanisław Bystrowicz - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury i promocji walorów turystycznych Ziemi Gorlickiej
- Piotr Czuchta -  za konsekwencję i zaangażowanie w dziele zachowania łemkowskiego dziedzictwa kulturowego
(wyróżnienie odebrał Stefan Hładyk)
- Henryk Kuś -  za całokształt osiągnięć twórczych i pedagogicznych w dziedzinie kultury
- Henryk Rąpała -  za ważna inicjatywę na polu międzynarodowej współpracy kulturalnej Polski i Niemiec w dziedzinie muzycznego szkolnictwa artystycznego

Starosta wręczył również Przęsło 2014 dla Teatru Wygwizdanego Aktora za znaczące osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach teatralnych i promocji kultury żywego słowa wśród młodzieży oraz nominację do Przęsła, którą otrzymał Michał Gryga  za próbę nowatorskiej ekspresji historycznej z zastosowaniem środków multimedialnych.

Gratulacje dla laureatów przekazali: poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda i burmistrz Gorlic Witold Kochan.

    Uroczystą galę w Dworze Karwacjanów w Gorlicach uświetnił koncert Haliny i Włodzimierza Promińskich na skrzypce i fortepian, którzy wykonali Sonatine Op. 100 G-dur Antoniego Dvoraka.

    Nagroda Mosty Starosty w formie statuetki symbolizującej most, zaprojektowana przez Zdzisława Tohla, wręczona była po raz trzynasty. Pierwsza w 2001 roku miała formę medalu. W sumie w latach 2001- 2013 roku, starostowie gorliccy uhonorowali tym prestiżowym wyróżnieniem 83 osoby. Nagrody główne otrzymali: Andrzej Stasiuk, Tadeusz Ślawski, Mirosław Czyżykiewicz, Zbigniew Preisner, Kwartet Camerata, Urszula Rojek, Mariola Cieniawa – Puchała, Janusz Sepioł, Zespół "Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki", Wydawnictwo „Czarne” Moniki Sznajdermana i Andrzeja Stasiuka, Leszek Zegzda, Szymon Modrzejewski prezes Stowarzyszenia Magurycz oraz śpiewak operowy Tomasz Kuk.Do tej wybitnej listy od dzisiaj dopisujemy jeszcze ks. dr Jana Edlinga i doliczamy 5 wyróżnionych osób.

Od 2011 roku przyznawane jest także „Przęsło” dla młodych, zdolnych twórców i animatorów kultury. Pierwsze „Przęsło” otrzymał Młodzieżowy Teatr Eksperymentalny Shade,  drugie zespół rockowy Back Off, a trzecie „Sie Dzieje” Grupa inicjatyw artystyczno – kulturalnych”. Do tego grona dopisujemy dziś Teatr Wygwizdanego Aktora.

Gratulujemy serdecznie!

1.
most.jpg
2.
tn_img_3535.jpg
3.
tn_img_3536.jpg
4.
tn_img_3538.jpg
5.
tn_img_3542.jpg
6.
tn_img_3543.jpg
7.
tn_img_3544.jpg
8.
tn_img_3545.jpg
9.
tn_img_3546.jpg
10.
tn_img_3548.jpg
11.
tn_img_3549.jpg
12.
tn_img_3553.jpg
13.
tn_img_3554.jpg
14.
tn_img_3555.jpg
15.
tn_img_3556.jpg
16.
tn_img_3559.jpg
17.
tn_img_3560.jpg
18.
tn_img_3561.jpg
19.
tn_img_3563.jpg
20.
tn_img_3565.jpg
21.
tn_img_3566.jpg
22.
tn_img_3569.jpg
23.
tn_img_3570.jpg
24.
tn_img_3571.jpg
25.
tn_img_3574.jpg
26.
tn_img_3576.jpg
27.
tn_img_3577.jpg
28.
tn_img_3580.jpg
29.
tn_img_3582.jpg
30.
tn_img_3583.jpg
31.
tn_img_3584.jpg
32.
tn_img_3585.jpg
33.
tn_img_3587.jpg
34.
tn_img_3588.jpg
35.
tn_img_3589.jpg
36.
tn_img_3590.jpg
37.
tn_img_3592.jpg
38.
tn_img_3595.jpg
39.
tn_img_3596.jpg
40.
tn_img_3598.jpg
41.
tn_img_3599.jpg
42.
tn_img_3600.jpg
43.
tn_img_3601.jpg
44.
tn_img_3602.jpg
45.
tn_img_3603.jpg
46.
tn_img_3604.jpg
47.
tn_img_3607.jpg
48.
tn_img_3608.jpg
49.
tn_img_3609.jpg
50.
tn_img_3610.jpg
51.
tn_img_3612.jpg
52.
tn_img_3613.jpg
53.
tn_img_3616.jpg
54.
tn_img_3617.jpg
55.
tn_img_3618.jpg
56.
tn_img_3619.jpg
57.
tn_img_3620.jpg
58.
tn_img_3621.jpg
59.
tn_img_3622.jpg
60.
tn_img_3623.jpg
61.
tn_img_3625.jpg
62.
tn_img_3626.jpg
63.
tn_img_3627.jpg
64.
tn_img_3628.jpg
65.
tn_img_3631.jpg
66.
tn_img_3632.jpg
67.
tn_img_3633.jpg


Laureaci nagrody Mosty Starosty 2014 oraz Przęsła 2014

Laureat nagrody głównej statuetki Mosty Starosty 2014
Ksiądz doktor Jan Edling - za wybitne osiągnięcia w ratowaniu i rewitalizacji zabytków kultury narodowej

Doktor, który leczy nie tylko dusze ale także stawia na nogi ludzkie ciała i przywraca do życia zabytki kultury materialnej. Z jego inicjatywy i jego staraniem dokonany został remont zabytkowej świątyni, byłej cerkwi, w Bednarce. W 2006 roku podjął z sukcesem bezprecedensowy wysiłek uratowania dla przyszłych pokoleń barokowego kościoła w Lipinkach. Dzięki jego zabiegom otworzony został w Lipinkach Warsztat Terapii Zajęciowej aktywizujący i przygotowujący do życia w społeczeństwie osoby niepełnosprawne. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powstania w budynku tzw. „starej plebanii” w Lipinkach Diecezjalnego Ośrodka Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa.

Wyróżnienia otrzymali:

Tadeusz Bochnia  za szczególnie udane połączenie historii i nowoczesności w dziele promocji rodzinnego miasta Biecza

Z urodzenia Bieczanin... przejęty niespełna 20 lat temu przez Dobczyce, które musiały mu się jednak podporządkować, gdyż od dwóch kadencji jest Przewodniczącym Rady Miasta. Doktor nauk technicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutrniczej, „nadzorca” jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wody dla około milionowej aglomeracji Krakowa. Strażak ochotnik, płetwonurek, ratownik WOPR, założyciel górskiej bazy PTTK w Radocynie, przydomowy ogrodnik i wielki pasjonat informatyki. W powiecie gorlickim i w internecie zasłynął jako autor wyjątkowego filmu o Bieczu, w którym przenosi nas w czasie do 1600 roku.

Stanisław Bystrowicz - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury i promocji walorów turystycznych Ziemi Gorlickiej
Z wykształcenia nauczyciel polonista, z zamiłowania historyk, turysta i przewodnik, z pasji wielki propagator teatru uczniowskiego. Wielki społecznik, inicjator budowy boisk sportowych, założyciel kół Ludowych Zespołów Sportowych. Radny w Gromadzkich Radach Narodowych w Rożnowicach i Libuszy, Gminnej Radzie w Gorlicach i aktywny radny dwóch kadencji Rady Powiatu Gorlickiego. Wielką troską było zawsze dla niego wychowanie młodzieży, uwrażliwianie ich na piękno natury oraz ojczystego języka i literatury. Jest ojcem i matką  Konkursu Teatralno - Recytatorskiego im. Jana Pawła II oraz rajdów  po Beskidzie Niskim    im. Jana Pawła II i im. Kazimierza Pułaskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Piotr Czuchta - za konsekwencję i zaangażowanie w dziele zachowania łemkowskiego dziedzictwa kulturowego
Wprawdzie nie Gorlicki ale jednak starosta... Od wielu lat pełni bowiem funkcję starosty Święta Kultury Łemkowskiej w Zdyni „Łemkowskiej Watry”.  Od urodzenia związany jest ze Zdynią. Niezwykle szanowany łemkowski działacz społeczno – kulturalny. Koordynator i wykonawca prac przy budowie Ośrodka Kultury Łemkowskiej w Zdyni. Od lat gromadzi eksponaty materialnej kultury Łemków dla muzeum regionalnego tj. stroje ludowe, przedmioty codziennego użytku, dawny sprzęt gospodarski. To także zaangażowany strażak OSP w Zdyni. Za zasługi uhonorowany wieloma odznaczeniami, medalami i nagrodami min. Złoty Krzyż Zasługi, Order Księcia Jarosława Mądrego III. Stopnia nadany postanowieniem Prezydenta Ukrainy oraz nagroda „Wierny Przodkom”.

Henryk Kuś - za całokształt osiągnięć twórczych i pedagogicznych w dziedzinie kultury
Jest chodzącą encyklopedią wiedzy o muzyce, tańcu, strojach, obrzędach i zwyczajach Pogórza gorlicko-jasielsko. Z wykształcenia, doświadczenia i prawdziwej pasji znawca tańca na najwyższym poziomie. Aktor, który grał w teatrach  w Krakowie, Opolu, Gdańsku i Gdyni. Od 1954 roku pracował zawodowo i społecznie nad rozwojem życia kulturalnego i artystycznego w powiecie gorlickim. Zakładał zespoły regionalne i  teatralne. Najbardziej znany to Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie”.  Jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego z siedzibą w Warszawie. Uchronił przed zniszczeniem i zapomnieniem różnorodne stroje ludowe od połowy XIX wieku do okresu międzywojennego. Zaprojektował stroje dla zespołów „Koronka” z Bobowej, „Pogórzanie” z Gorlic, „Kowalnia” ze Stróż, Zagórzany oraz Łużna. Reżyser wielu widowisk plenerowych opartych o folklor gorlicki na podstawie oryginalnych, pisanych przez siebie scenariuszy dbających o prawdę obyczajowo-historyczną tak w stroju, tańcu jak i obrzędzie.

Henryk Rąpała - za ważna inicjatywę na polu międzynarodowej współpracy kulturalnej Polski i Niemiec w dziedzinie muzycznego szkolnictwa artystycznego
Sprawia, że gorlicka Szkoła Muzyczna z każdym rokiem coraz bardziej angażuje się w życie kulturalne powiatu gorlickiego oraz podejmuje nowe wyzwania wykraczające poza granice Polski. Pokazuje, że nawet daleko od ośrodków muzycznych mogą odbywać się wartościowe imprezy tj. Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe , Spotkania Gitarowe czy Mistrzowskie Kursy Kwartetów Smyczkowych.  Łamie stereotypy i udowadnia, że Polacy i Niemcy mogą zagrać w jednym zespole nie tylko w piłkę nożną.  Doprowadził do stworzenia polsko-niemieckiej orkiestry symfonicznej złożonej z uczniów i nauczycieli gorlickiej i niemieckiej szkoły muzycznej oraz wspólnym, publicznym wykonaniu dwóch koncertów w Gorlicach.

Przęsło 2014
Teatr Wygwizdanego Aktora - za znaczące osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach teatralnych i promocji kultury żywego słowa wśród młodzieży

Teatr Wygwizdanego Aktora działa od 2006 roku w Młodzieżowym Domu Kultury. W jego twórczej pracy wzięło udział około 60 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego. Teatr pracuje pod kierownictwem i opieką artystyczną Dominiki Kubali. Sięga do najlepszych tradycji sztuki i rzemiosła teatralnego nie stroniąc od oryginalnych, często nowatorskich pomysłów i rozwiązań inscenizacyjnych i scenariuszowych.  Preferuje „sztukę wysokich lotów”, unikając komercji i tanich chwytów. Kształtuje to kulturę teatralną uczestników teatru jak i odbiorców. Aktorzy teatru to wprawdzie amatorzy ale poprzez warsztaty prowadzone przez zawodowych aktorów  stają się profesjonalistami.
Teatr Wygwizdanego Aktora oraz jego aktorzy mają na swoim koncie szereg sukcesów i osiągnięć na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i centralnym. Ostatnie to Grand Prix za spektakl „Listy do Pana Boga” w konkursie teatralnym Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was” w Zakopanem.

Nominowany:
Michał Gryga
- za próbę nowatorskiej ekspresji historycznej z zastosowaniem środków multimedialnych
Jest tuż przed lub może już tuż po obronie pracy magisterskiej. Na pewno jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące w Bieczu i studiował na wydziale inżynierii środowiskowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Jego pasja to szeroko pojęta grafika komputerowa oraz identyfikacja wizualna i branding. Przez ponad pół roku pracował zupełnie dobrowolnie i społecznie nad wyjątkową, wirtualną wycieczką po Bieczu. Natchnienie czerpał z  czołówki serialu Gra o Tron.
Powstał film - animacja wykonana w całości przez Michała, głównie w Cinema4D, ale także w Adobe After Effects, Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.
O swoim wyjątkowym dziele napisał skromnie: „Nie czerpię także korzyści finansowych z tego materiału, to tylko praca amatorska.”

Zobacz relację w gorlicetv

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl