Facebook
18 września 2019 07:42
Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
LOWE dla ZST w Gorlicach
Redaktor: Ewa Żarnowska    28.07.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w powiecie gorlickim otrzyma 249 tys. zł dofinansowania w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przygotowany przez Zespół Szkół Technicznych im Wincentego Pola w Gorlicach okazał się jednym z najlepszych w ogólnopolskim konkursie i otrzymał finansowanie z MEN jako jeden z 15 pilotażowych  projektów w kraju. 26 lipca 2017 r. w Krakowie w auli Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się pierwsze spotkanie, zorganizowane przez lidera projektu - Fundację „Małopolska Izba Samorządowa”, dotyczące realizacji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” oraz została podpisania umowa o powierzenie grantu. W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Mikrut – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Renata Stępień – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach. Ponadto przedstawiono harmonogram wdrażania modelu LOWE, przebieg poszczególnych zadań w ramach umów o powierzenie grantu oraz zasady rozliczania grantu i sprawozdawczości z wykonania poszczególnych etapów.

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane min. na organizację szkoleń, kursów zawodowych i warsztatów adresowanych do osób dorosłych oraz adaptację i wyposażenie pomieszczeń ZST, w których będzie prowadzona działalność Ośrodka.
Celem projektu jest wykorzystanie naturalnego potencjału Szkoły w celu aktywizacji osób dorosłych związanych ze szkołą.

Grupę docelową odbiorców stanowić będą rodzice lub opiekunowie uczniów oraz osoby dorosłe z następujących grup:
a) z utrudnionym dostępem do różnych form edukacji osób dorosłych,
b) z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w poprzednim wieku).
c) związanych z rolnictwem,
d) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
e) podlegających formom pomocy i wsparcia rodziny,
f) w wieku 45+

Projekt zakłada przeszkolenie minimum 130 osób dorosłych. Zakłada się, że każdy uczestnik weźmie udział w przynajmniej 2-3 aktywnościach edukacyjnych. Dla społeczności lokalnej LOWE ma stać się miejscem, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można nabyć i rozwinąć różne kompetencje, które następnie mogą być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek.

 

Projekt będzie realizowany od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku. Szczegóły projektu oraz warunki udziału w nim znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej formy wsparcia w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych.

 Na stronie internetowej szkoły www.zst.gorlice.pl jest też ankieta do wypełnienia. Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie i wysłanie poczta elektroniczną na adres mailowy zstgorlice@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Wincentego Pola, 38-300 GORLICE, ul. Michalusa 6.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl