Facebook
16 czerwca 2019 17:24
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Lekcja z ministrem
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.02.2015. Drukuj Powiadom Znajomego
Marek Wójcik Podsekretarza Stanu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji gościł w Bieczu na zaproszenie starosty Karola Górskiego i burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza. Spotkał się z samorządowcami powiatu gorlickiego. W debacie ph. „Przyszłość Samorządu Terytorialnego. Propozycje zmian ustrojowych, dotyczących gmin, powiatów i województwa.” uczestniczyła także młodzież bieckich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Rozmawiano o zadaniach samorządów, formach finansowania oraz wyzwaniach w perspektywie do 2020 roku i dalej.Wicemister Marek Wójcik przedstawił różne warianty funkcjonowania samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich ze względu na zmieniająca się sytuację społeczno-gospodarczą oraz nowe relacje z Unią Europejską, gdyż za kilka lat środków unijnych dla Polski będzie coraz mniej. W nowych warunkach to właśnie samorządy winny być kreatorami rozwoju gmin i powiatów. Jednym z proponowanych rozwiązań jest, aby połączyć podatek dochodowy (PIT i CIT) z samorządem. Chodzi o to ,by to nie był udział w podatku, tylko żeby to był dochód własny samorządu, który zostaje na danym terenie. Przez to mieszkańcy czuliby, że mają większy wpływ na dalszy los swoich pieniędzy. W kontekście finansowania samorządów poruszył także temat „janosikowego”, aby pieniądze „zabierane” bogatszym samorządom trafiały do biednych ale w tym samym rejonie np. województwie.  
    M. Wójcik mówił również o tendencjach w edukacji, w której w następnych latach przeważać ma wiedza ogólna nad szczegółową oraz ograniczenie finansowania kształcenia dorosłych. Zwracając się do uczniów wzywał ich do jak największej aktywności edukacyjnej i rozwojowej, do pokonywania trudności, bo pochodząc nawet z małych miejscowości i małych szkół, czego on jest przykładem, można wiele osiągnąć i na pewno warto się starać.
    Mówił ponadto o rozwiązaniach dotyczących propozycji zmian w sposobie zarządzania drogami np.  przez przekazanie dróg krajowych w zarząd województw, czy utworzenie jednego zarządcy dla dróg powiatowych i gminnych.
    Wskazywał na potrzebę podejmowania przez samorządy wspólnych przedsięwzięć, zadań i działań w różnych sferach np. w zakresie ofert inwestycyjnych, podnoszenia konkurencyjności szpitali, tworzenia stref ekonomicznych i turystycznych.
    Obecni na spotkaniu samorządowcy poruszali m.in. tematy: zbyt małych środków na realizację zleconych samorządom zadań rządowych, dostępności powiatu gorlickiego do drogi szybkiego ruchu, funkcjonowania pomocy społecznej a w szczególności dps-ów, problemów z gospodarką odpadami komunalnymi, regulacją rzek i potoków przez RZGW.
    Dla młodzieży była to wyjątkowa lekcja wychowania obywatelskiego poprowadzona przez wysokiej rangi przedstawiciela rządu wiceministra Marka Wójcika
    

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.jpg
8.
8.jpg
9.
9.jpg

 Fot. M. Kozień

Zdjęcia udostępnił Urząd Miejski w Bieczu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl