Facebook
22 września 2019 08:30
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Kwalifikacja wojskowa tuż, tuż
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.03.2016. Drukuj Powiadom Znajomego
16 marca 2016 r. w powiecie gorlickim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 27 kwietnia br. Prowadzona będzie w Gorlicach przy ul. Węgierskiej 21 (budynek szpitala wejście po prawej stronie SOR - u). Kwalifikacja odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej. Stosowne obwieszczenie na ten temat wydał Wojewoda Małopolski.


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku podlegają mężczyźni:

- urodzeni w 1997 roku;

- urodzeni w latach 1992-1996 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby urodzone w latach 1995 - 1996, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:
- urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, - pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Na kwalifikacje wojskową należy zabrać ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
- sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
- ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
- wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
- założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
- wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
- przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
- przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
 
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PLAN PRACY POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ DLA POWIATU GORLICKIEGO
w Gorlicach przy ul. Węgierskiej 21


1.UM Gorlice 16 - 22.03.2016 r.
2.UM Gorlice, Łużna - 23.03.2016 r.
3.Łużna - 24.03.2016 r.
4. Łużna, Moszczenica - 29.03.2016 r.
5. Moszczenica - 30.03.2016 r.
6. Biecz - 31.03 – 05.04.2016 r.
7. Bobowa - 06 – 08.04.2016 r.
8. UG Gorlice - 11 - 14.04.2016 r.
9. UG Gorlice, Lipinki - 15.04.2016 r.
10. Lipinki - 18.04.2016 r.
11.Ropa - 19.04.2016 r.
12. Ropa, Sękowa - 20.04.2016 r.
13. Sękowa, Uście Gorlickie - 21.04.2016 r.
14. Uście Gorlickie - 22 - 25.04.2016 r

Uwaga:
Kwalifikacja wojskowa kobiet: 26.04.2016 r.
Dzień rezerwowy: 27.04.2016 r.

Źródło informacji: http://nowysacz.wku.wp.mil.pl/pl/
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl