Facebook
24 marca 2018 01:35
Imieniny: Gabriela, Marka, Gabora
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Konkurs dla dzieci
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.08.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” prowadzi konkurs pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces”. Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: z klas 1-4 oraz 5-8 szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego. Prace konkursowe należy nadsyłać do 10.10.2017r.

 


Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników dwóch zadań konkursowych.

I. ZADANIE KONKURSOWE – praca plastyczna

Zadanie I polega na zaprezentowaniu swojej wizji nt. tego, w jaki sposób i komu możemy pomagać. Praca przedstawiać ma przysłowiową „pomocną dłoń”. Praca wykonana powinna być w formie plakatu, zachęcającego do szerzenia idei wolontariatu. Motywem przewodnim powinna być dłoń (dowolnie zinterpretowana przez uczestników konkursu). Istotne jest również umieszczenie hasła promującego wolontariat.

Praca konkursowa dotycząca Zadania I ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice związaną z tematem konkursu. Format pracy dowolny. Za dozwolone narzędzia pracy uznaje się wszystkie klasyczne metody wykonania pracy plastycznej jak np. rysunek / malowanka / szkic / plakat / kolaż / wyklejanka itp. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia tematyki  konkursowej, estetyki pracy i oryginalności.

II. ZADANIE KONKURSOWE – praca fotograficzna wraz z krótkim opisem
Zadanie II to przejście do działania i wykonanie „dobrego uczynku” dla dobra publicznego lub drugiej potrzebującej osoby udokumentowane wywołaną fotografią i krótkim opisem tego, co przedstawia zdjęcie (2-3 zdania).

Fotografia konkursowa dotycząca Zadania II powinna być wywołana w formacie min. 15cm x 21cm, w dobrej rozdzielczości. Powinna zawierać także krótki opis (2-3 zdania: kogo, co i w jakiej sytuacji przedstawia dana fotografia). Opis fotografii powinien zostać umieszczony na dodatkowej kartce.
Każdy uczestnik, który zgłasza swoje pracę tj. pracę plastyczną i pracę fotograficzną wraz z opisem do konkursu powinien odpowiednio je podpisać, umieszczając swoje dane na odwrocie swoich prac tj.: imię i nazwisko autora pracy, adres, klasa, imię i nazwisko oraz telefon do rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje instytucja kultury taka jak: świetlica lub biblioteka na odwrocie prac konkursowych należy umieścić dane tj.: imię i nazwisko autora pracy, adres, klasa, nazwę instytucji zgłaszającej pracę uczestnika konkursu, a także imię i nazwisko oraz telefon Opiekuna. Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane, nie zakwalifikują się do konkursu.

Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 10.10.2017r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

ul. MB Bolesnej 18 A, 34-600 Limanowa

z dopiskiem: Konkurs „Wolontariat – Twoją szansą na sukces”.

Zarówno praca konkursowa dotycząca Zadania I, jak i Zadania II ze względów organizacyjnych powinny być wysłane/dostarczone łącznie, w jednym terminie.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową, składających się z dwóch w/w zadań (praca plastyczna + fotografia wraz z opisem).

Więcej informacji: http://www.rdr.ilimanowa.pl/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl