Facebook
15 października 2019 19:03
Imieniny: Jadwigi, Teresy, Zoriana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Konferencja nt. gospodarki wodnej na terenie powiatu gorlickiego
Redaktor: Yvetta Walecka    10.10.2019. Drukuj Powiadom Znajomego
W czwartek w Starostwie Powiatowym z inicjatywy Barbary Bartuś Posel na Sejm RP odbyła się konferencja poświęcona hierechizacji dzialań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych oraz inwestycji przeciwpowodziowych.Konferencję otworzyła Starosta Gorlicki Maria Gubała witając przybyłych gości. Starosta dziękowała Poseł na Sejm RP Barbarze Bartuś za podjętą inicjatywę zorganizowania konferencji, dziękując jednocześnie przybyłym na spotkanie burmistrzom i wójtom gmin powiatu gorlickiego. Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza konferencja otworzy nowy rozdział naszej współpracy z PGW Wody Polskie i przyczyni się do szybkiego rozwiązywania licznych problemów związanych m.in. z zagrożeniem powodziowym, racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi  i rozwojem inwestycji w zakresie infrastruktury urządzeń wodnych oraz drogowych na naszym terenie.
Zabierając głos Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś nawiązała do powodzi z 2010 r. która nawiedziła powiat gorlicki i spustoszeń jakich dokonała: podtopionych domów i obiektów, zalanych dróg i uaktywnionych osuwisk. Poseł mówiła również o tym, że pomimo szeregu wykonanych inwestycji , wiele jest jeszcze potrzeb. Kończąc swoje wystąpienie, poseł wyraziła nadzieję, na merytoryczną współpracę wszystkich jednostek oraz pomoc i udział Wód Polskich w procesach inwestycyjnych gmin i Powiatu.
W trakcie konferencji przybyli burmistrzowie i wójtowie przekazywali swoje uwagi i spostrzeżenia obecnym przedstawicielom Wód Polskich: dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzacie Sikorze i  dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzacie Wajdzie. Na pytania samorządowców odpowiadali również: Katarzyna Pierzga PGW WP dyrektor ZZ w Nowym Sączu, Jerzy Żygłowicz i Andrzej Polakiewicz PGW WP ZZ Jasło oraz Wiesław Górecki kierownik Nadzoru Wodnego w Gorlicach.Szczególnym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji okazal się problem postępującej suszy. Samorządowcy przedstawiwali swoje propozycje w zakresie możliwości ograniczania tego zjawiska.

Podsumowując spotkanie starosta okresliła je jako bardzo konstruktywne i pozytywnie oceniła dotychczasową współpracę samorządów powiatu z Wodami Polski. 

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.jpg
8.
7a.jpg
9.
7b.jpg
10.
7c.jpg
11.
8.jpg
12.
8a.jpg
13.
8b.jpg
14.
8c.jpg
15.
8d.jpg
16.
8e.jpg
17.
8f.jpg
18.
8g.jpg
19.
8h.jpg
20.
9.jpg
21.
9a.jpg
22.
9b.jpg
23.
9c.jpg
24.
9d.jpg
25.
9f.jpg
26.
9g.jpg
27.
9h.jpg
28.
9j.jpg
29.
9k.jpg
 

Konferencję poprzedził briefing prasowy z udziałem Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś, Starosty Gorlickiego Marii Gubały oraz przedstawicieli PGW Wody Polskie: Małgorzaty Sikory dyrektor RZGW w Krakowie i Małgorzaty Wajdy dyrektor RZGW w Rzeszowie, prowadzony przez Magdalenę Galę rzecznik RZGW w Krakowie.

1.
9l.jpg
2.
9m.jpg
3.
9n.jpg
4.
9o.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl