Facebook
15 sierpnia 2018 15:07
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Jednym głosem o sprawach powiatu
Redaktor: Ewa Żarnowska    23.11.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Starosta Karol Górski oraz burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu powiatu gorlickiego jednym głosem wypowiedzieli się na temat projektu zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”. Po naradzie w Starostwie Powiatowym w Gorlicach swoje uwagi do projektu przesłali we wspólnym piśmie do wicemarszałka Małopolski Stanisława Sorysa.
Samorządowcy powiatu gorlickiego zwrócili uwagę na konieczność jak najszybszej poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu gorlickiego poprzez:
- budowę drogi szybkiego ruchu Kielce-Nowy Korczyn-Tarnów - (A4) –Gorlice– Jasło-Krosno-Barwinek,
- poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu na: drodze krajowej nr 28 Wadowice-Nowy Sącz-Jasło-Medyka oraz drogach wojewódzkich nr: 977 - Tarnów-Tuchów-Zborowice-Moszczenica-Gorlice-Konieczna, 980 - Jurków-Chażewice-Zakliczyn-Gromnik-Biecz, 981 – Zborowice-Grybów-Krzyżówka-Krynica, 993 - Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla przebiegające przez powiat gorlicki.
- modernizację kolei i przywrócenie w pełnym zakresie połączeń kolejowych do Krakowa i Rzeszowa.

Ponadto wnoszą o:
- nietworzenie na terenie powiatu gorlickiego Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego
, który wg projektu miałby objąć słabo zaludnione tereny w gminach Sękowa i Uście Gorlickie, wprowadzając tym samym kolejne, po obszarze Natura 2000, ograniczenia dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów i prowadzić w konsekwencji do zahamowania rozwoju gmin,
- wyłączenie z Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu terenów zurbanizowanych tj. centra wsi, tereny predysponowane do zabudowy rekreacyjnej, czy tereny predysponowane do nowej zabudowy pod bazę noclegową. Bez takiego wyłączenia rozwój południowych gmin powiatu gorlickiego jest praktycznie niemożliwy, w tym rozwój turystyki, która oprócz ścieżek leśnych, przyrodniczych i pięknych widoków wymaga szerokiej bazy noclegowej, infrastruktury drogowej i szybkiego połączenia z głównymi ośrodkami miejskimi województwa;
- zniesienie zapisu o ograniczeniach zabudowy w sąsiedztwie małych cieków wodnych - Obowiązuje zakaz zabudowy w odległości 25 m od rzeki, a rzeką jest każdy ciek naturalny, a więc również strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami. Zważywszy na fakt, że teren Beskidu Niskiego jest poprzecinany siatką potoków górskich i licznych małych cieków okresowych, zapis taki wyklucza ogromne obszary spod zabudowy i to w centrach miejscowości, gdzie małe cieki krzyżują się i spływają do większych. Powstają sytuacje, w których obszar szerokości 50 m pomiędzy dwoma naturalnymi korytami cieków okresowych, zapełniających się wyłącznie wiosną, wodami roztopowymi, lub przy większych opadach deszczu, nie może zostać zagospodarowany.

Stawiając na turystyczny rozwój powiatu gorlickiego samorządowcy postulują o:
- włączenie powiatu gorlickiego w turystyczny system Małopolski m.in. poprzez połączenie naszych atrakcji (obiekty UNESCO, uzdrowiska, trasy narciarskie) z turystycznym „krwioobiegiem” Małopolski, w tym  zintegrowanie powiatu z siecią ścieżek rowerowych EuroVelo.
- wsparcie dla ochrony powietrza m.in. poprzez zakończenie procesu gazyfikacji Ziemi Gorlickiej oraz wykorzystanie potencjału wód geotermalnych szczególnie na terenie gminy Sękowa.
- wzmocnienie małej retencji poprzez budowę zbiorników wodnych, zapobieganie zanieczyszczeniu wód podziemnych i ograniczenie zużycia wody – Zaproponowano m.in. wybudowanie zbiornika retencyjnego w Moszczenicy na rzece Moszczanka oraz suchego zbiornika wodnego w gminie Lipinki na rzece Libuszanka. Za szczególnie zagrożony powodzią teren uznano miasto i gminę Biecz. Wskazano na konieczność stworzenia jednolitego Programu Retencji dla Województwa Małopolskiego oraz zaplanowanie środków na ten cel, aby w sposób planowy prowadzić ochronę przeciwpowodziową, a równocześnie zapobiegać deficytowi wody.

Do pobrania pismo samorządów Ziemi Gorlickiejtutaj (plik pdf)

1.
img_4407.jpg
2.
img_4408.jpg
3.
img_4422.jpg
4.
img_4423.jpg
5.
img_4424.jpg
6.
img_4425.jpg
7.
img_4426.jpg
8.
img_4429.jpg
9.
img_4430.jpg
10.
img_4431.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl