Facebook
22 września 2019 08:29
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Inwestujemy w kształcenie zawodowe
Redaktor: Ewa Żarnowska    01.12.2009. Drukuj Powiadom Znajomego
  Na początek 277 tys. zł, a potem około 9 mln zł przeznaczy Zarząd Powiatu Gorlickiego na modernizację, a właściwie całkowitą przebudowę obiektów i reorganizację systemu kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat za pośrednictwem  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

  Pierwsze pieniądze w modernizację obiektów są wydawane od początku tego roku. I tak 116 tys. zł Zarząd przeznaczył na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Centrum. Kolejne 54 tys. zł przeznaczono na remont niektórych pomieszczeń I piętra. Ponad 53 tys. zł powiat wydał na budowę przykanalika sanitarnego w budynku Centrum. Następny trwający właśnie etap to remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze Centrum. W ten sposób w 2009 roku w Centrum zainwestowano około 277 tys. zł.
    Wiadomo już także, iż w 2010 roku prowadzona będzie termomodernizacja warsztatów w Bieczu a w 2012 w Gorlicach. Będzie to kompleksowa wymiana okien, drzwi, nowe instalacje co. i kotłownia i oczywiście ocieplenie budynków z nową elewacją.
    Kolejny niezwykle ważny etap w kierunku poprawy jakości kształcenia zawodowego to wdrożenie do realizacji projektu „Południowa Sieć Edukacji Zawodowej”. Inicjatorem tego projektu jest starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz, a pod projektem podpisali się także starostowie:  limanowski Jan Puchała, nowosądecki Jan Golonka, nowotarski Krzysztof Fabera, tatrzański Andrzej Gąsienica – Makowski oraz prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. Wniosek został złożone w kwietniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Cały projekt ma być realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Poprawa jakości usług edukacyjnych; Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. Wszyscy uczestnicy projektu z niecierpliwością i nadzieją oczekują na pomyślną weryfikację wniosku.
    To pierwszy taki projekt na skalę Małopolski, a może i Polski. Pozwala on na skoordynowane działania w zakresie stworzenia zintegrowanej sieci szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego na obszarze południowej Małopolski – mówi starosta Mirosław Wędrychowicz. Ma na celu poprawę dostępności do wiedzy dla młodzieży oraz dorosłych i wzmocnienie konkurencyjności mieszkańców tej części Małopolski na rynku pracy.
Będziemy się wzajemnie uzupełniać, bo każdy wyspecjalizuje się w innej dziedzinie. Będziemy chcieli stosować „wymianę” młodzieży między ośrodkami, zabezpieczając jej np. ciekawe tygodniowe pobyty z ofertą edukacyjną oraz turystyczną. Celem projektu jest również wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, zdalne prowadzenie zajęć i nowe formy przekazu wiedzy.  Pozyskane środki powiat gorlicki przeznaczy na modernizację i doposażenie szkół zawodowych oraz Centrum Kształcenie Ustawicznego i Praktycznego. Zamierzamy zmodernizować i utworzyć 5 pracowni branży samochodowej i mechanicznej.
    Zarząd Powiatu wspólnie z dyrektorem Centrum Adamem Tarsą czynią także starania o pozyskanie około 1 mln zł z Programu Szwajcarskiego na modernizację kilku kolejnych pracowni.

    Przypomnijmy, że Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach zostało utworzone na podstawie uchwały Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2008 r. Rozpoczęło działalność z dniem 1 stycznia 2009 r., przejmując kadrę i majątek rzeczowy dotychczasowych warsztatów szkolnych: Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach i Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu.
Centrum prowadzi kształcenie praktyczne w branżach: mechanicznej, elektrycznej, samochodowej oraz innych zleconych przez organ prowadzący, czyli powiat.
Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie  praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy z terenu powiatu gorlickiego. Organizuje ono także egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów i słuchaczy oraz kształcenie, dokształcania i doskonalenia dorosłych w formach pozaszkolnych.
Centrum ma również w swojej ofercie kursy zawodowe przeznaczone dla młodzieży oraz osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe. Wszystkie kursy umożliwiają zdobycie certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.

1.
c.jpg
2.
c0.jpg
3.
c1.jpg
4.
c2.jpg
5.
c4.jpg
6.
c5.jpg
7.
c6.jpg
8.
c9.jpg
9.
ce.jpg
10.
ce1.jpg
11.
ce2.jpg
12.
ce3.jpg
13.
ce4.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl