Facebook
19 sierpnia 2019 20:42
Imieniny: Bolesława, Juliana, Jana
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
I SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO
Redaktor: Yvetta Walecka    23.11.2018. Drukuj Powiadom Znajomego

W czwartek 22 listopada br. ukonstytuowała się Rada Powiatu Gorlickiego kadencji 2018-2023. Dokonano również wyboru starosty i Zarządu Powiatu Gorlickiego. Starostą Gorlickim została Maria Gubała, a Przewodniczącym Rady Powiatu Mirosław Waląg.

 

Chciałbym, aby ta Rada była sprawna, a dobro Ziemi Gorlickiej było naszym najwyższym celem – powiedział Mirosław Waląg – tuż po wybraniu go na Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego nowej kadencji.
W czwartek 22 listopada 2018 roku, odbyła się pierwsza w nowej kadencji (2018-2023) sesja Rady Powiatu Gorlickiego. Poprowadził ją najstarszy w Radzie w gronie 23 Rajców – Roman Dziubina. Takie są zasady - pierwsze obrady, do momentu wybrania nowego Przewodniczącego, prowadzi Radny-Senior.
Wśród przybyłych na sesję gości byli m.in.: radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Krzysztof Tybor, Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Gładysz oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa  Powiatowego. Sesję rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Polski, następnie Komisarz Wyborczy Anna Maczuga wręczyła każdemu radnemu zaświadczenie o wyborze do Rady Powiatu Gorlickiego. Jednocześnie pogratulowała wszystkim objęcia mandatu życząc satysfakcji z wykonywanej pracy.
Kolejnym punktem obrad było ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.Tekst roty ślubowania każdy z radnych kończył słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. Podczas składania ślubowania panowało wielkie skupienie i czuć było wyjątkowość chwili.
Po złożeniu ślubowania, wypełniano kolejne punkty obrad. Powołano Komisję Skrutacyjną, której celem było przeprowadzenie głosowań zaplanowanych podczas sesji. W jej skład weszli: Karol Tenerowicz – przewodniczący oraz członkowie: Krzysztof Zagórski i Maciej Rybczyk.
Bez wątpienia, najważniejszym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w kadencji 2018 – 2023. Zgłoszona została jedna kandydatura na to stanowisko - Mirosława Waląga (PiS). W tajnym głosowaniu Mirosław Waląg otrzymał 17 głosów „za”, 6 „przeciw”. Po odczytaniu wyników głosowania, Przewodniczący przejął obowiązki Radnego-Seniora. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali: Roman Dziubina (PSL) i Jan Morańda (MRS).
Kolejnym ważnym punktem obrad był wybór Starosty Gorlickiego. Zgłoszona została jedna kandydatura Marii Gubały, którą rekomendował radny Tomasz Płatek: Pani Maria Gubała to osoba niezwykle energiczna i pracowita. Jej niewątpliwym atutem jest duże doświadczenie zawodowe zdobyte podczas 42 lat pracy w lokalnych strukturach samorządowych, bogaty dorobek społeczny, przyczyniając się swoim działaniem do kultywowania i propagowania naszej rodzimej tradycji i kultury. Zawsze była blisko ludzi i ich spraw. Jestem przekonany, że jako starosta będzie z mieszkańcami naszego powiatu i konsekwentnie stać po stronie ich spraw, bo samorząd ma służyć ludziom. Spojrzy na sprawy powiatu gorlickiego świeżym ale doświadczonym wzrokiem oraz wniesie nowe pomysły i rozwiązywania w działanie samorządu i jednostek organizacyjnych powiatu gorlickiego.
Wyniki tajnego glosowania wyglądały następująco: 19 głosów „za” i 4 „przeciw”.
Nowo wybrana Starosta Maria Gubała w swoim krótkim wystąpieniu, podziękowała za mandat zaufania jakim została obdarzona. Jestem spoza Rady, ale nie przychodzę znikąd. Jestem człowiekiem stąd, z samego serca samorządu powiatowego. Jestem przekonana, że moje doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach urzędniczych oraz moje bezpośrednie kontakty z mieszkańcami powiatu gorlickiego zaprocentują dobrym i rzetelnym wypełnianiem powierzonej mi dzisiaj funkcji starosty gorlickiego. Starosta nie działa jednoosobowo. Samorząd powiatowy to gra zespołowa, w której uczestniczy Rada i Zarząd Powiatu oraz pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Kończąc wystąpienie starosta dodała: Już dziś proszę o współpracę i zgodne współdziałanie, bo tylko tak będziemy mogli dokonać wiele dobrego dla mieszkańców Ziemi Gorlickiej i dalej rozwijać powiat gorlicki.  

Nowo wybrana starosta przedstawiła Radzie swoje rekomendacje na członków Zarządu Powiatu Gorlickiego. Na stanowisko wicestarosty wskazała Stanisława Kaszyka (PSL). Na pozostałych członków Zarządu: Jerzego Nalepkę (PSL), Tomasza Płatka (PiS) i Adama Urbanka (MRS). W tajnym głosowaniu radni przyjęli wszystkie rekomendacje.


Radni Powiatu Gorlickiego w kadencji 2018 - 2023:
Prawo i Sprawiedliwość:

1. Janusz Augustowski
2. Bogusław Bochenek
3. Krzysztof Flądro
4. Anna Jamro
5. Marek Ludwin
6. Maria Ludwin
7. Andrzej Matusik
8. Tomasz Płatek
9. Mirosław Waląg
10. Krzysztof Zagóski

Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Roman Dziubina
2. Stanisław Kaszyk
3. Jerzy Nalepka
4. Karol Tenerowicz
5. Iwona Tumidajewicz

Małopolski Ruch Samorządowy
1. Ryszard Guzik
2. Jan Morańda
3. Maciej Rybczyk
4. Adam Urbanek

KWW Przyjazny Powiat Gorlicki
1. Michał Diduch
2. Witold Kochan
3. Krzysztof Wroński

KW „Wspólne Gorlice”
1. Wojciech Zapłata

 

1.
img_6598.jpg
2.
img_6599.jpg
3.
img_6601.jpg
4.
img_6606.jpg
5.
img_6607.jpg
6.
img_6609.jpg
7.
img_6617.jpg
8.
img_6644.jpg
9.
img_6645.jpg
10.
img_6647.jpg
11.
img_6675.jpg
12.
img_6677.jpg
13.
img_6681.jpg
14.
img_6703.jpg
15.
img_6707.jpg
16.
img_6708.jpg
17.
img_6728.jpg
18.
img_6731.jpg
19.
img_6732.jpg
20.
img_6737.jpg
21.
img_6739.jpg
22.
img_6740.jpg
23.
img_6741.jpg
24.
img_6747.jpg
25.
img_6751.jpg
26.
img_6752.jpg
27.
img_6754.jpg
28.
img_6756.jpg
29.
img_6758.jpg
30.
img_6763.jpg
31.
img_6779.jpg

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl