Facebook
22 maja 2018 10:06
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Historyczny moment
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.10.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
To precedens, historyczny moment, jak uczta u Wierzynka i my w tej uczcie bierzemy udział – mówi dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl. Ta uczta to projekt SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu. „Gośćmi” - partnerami projektu są m.in. oddziały muzeum, czyli Skansen Wsi Pogorzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku i Zagroda Maziarska w Łosiu.

 


- W obu tych miejscach wykonywane są po raz pierwszy od wielu lat bardzo istotne, gruntowne prace remontowe – mówił dyrektor Zdzisław Tohl podczas spotkania Grupy Sterującej Projektu. Za ponad 800 tys. zł w latach 2017-2018 w skansenie wykonujemy kamienne ścieżki do poszczególnych obiektów, wymienimy 360 metrów ogrodzenia na stylowy płot od strony drogi gminnej i nową siatkę wzdłuż trasy rowerowej do ogrodzenia kościoła parafialnego. Ponadto wymienimy sześć strzech na pogórzańskich chałupach oraz wykonamy impregnację gontów na dachach czterech obiektów. W tym roku już wymieniliśmy wiekowy gont drewniany na dworku mieszczańskim – informuje dyrektor Tohl. Natomiast w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu zaimpregnowano już gonty drewniane na wszystkich trzech obiektach oddziału tj. stodole, chałupie i spichlerzu. Ponadto do końca br. Zagroda wzbogaci się o nowy obiekt – chałupę łemkowską z Bartnego. Na wiosnę przyszłego roku planowane jest ukończenie całkowitej adaptacji chałupy na ośrodek edukacyjno-wystawienniczy. Chcemy stworzyć tam salę o powierzchni 70 m kw., gdzie będą odbywały się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dobrych warunkach lokalowych - dodaje dyrektor.

1.
img_2950.jpg
2.
img_2951.jpg
3.
img_4277.jpg
4.
img_4277a.jpg
5.
img_4278.jpg
6.
img_4278a.jpg
7.
img_4281.jpg
8.
img_4282.jpg
9.
img_4284.jpg
10.
img_4285.jpg
11.
img_4286.jpg
12.
img_4288.jpg
13.
img_4289.jpg
14.
img_4291.jpg
15.
img_4292.jpg
16.
img_4293.jpg
17.
img_4294.jpg
18.
img_4295.jpg
19.
img_4296.jpg
20.
img_4298.jpg
21.
img_4299.jpg
22.
img_4300.jpg
23.
img_4301.jpg
24.
img_4302.jpg


W skali Małopolski projekt pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu zakłada kompleksową rewitalizację zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) oraz zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej obiektom drewnianym, a także ich zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Projekt realizowany w formule partnerstwa przy udziale finansowym środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Liderem projektu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (instytucja kultury województwa małopolskiego), a Partnerami w projekcie są: Gmina Dobczyce; Skansen w Sidzinie – Muzeum Sztuki Ludowej oraz 5 instytucji kultury województwa małopolskiego (Muzeum Okręgowe w Tarnowie; Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec; Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej; Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów; Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Projekt jest ujęty w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl