Facebook
16 czerwca 2019 00:56
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Edukacyjne komisyjne podsumowania
Redaktor: Ewa Żarnowska    12.10.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Na swoim ostatnim posiedzeniu w V kadencji samorządu powiatowego spotkała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego. Była pora na podsumowania, podziękowania i życzenia.W posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  pod przewodnictwem Zofii Kamińskiej uczestniczyli członkowie komisji: Jerzy Nalepka, Adam Urbanek, Marek Ludwin, Krzysztof Flądro, Andrzej Matusik i Zygmunt Fryczek. Obecni byli także: naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Mikrut oraz wszyscy dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gorlicki.

Gości powitała przewodnicząca Zofia Kamińska. Następnie naczelnik Tadeusz Mikrut dokonał podsumowania realizacji zadań oświatowych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem wyników egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, podkreślając bardzo dobre wyniki osiągnięte przez uczniów na tle Małopolski i Polski.
Mówiono także o naborze na nowy rok szkolny 2018/2019. W szkołach i placówkach naszego powiatu uczy się obecnie 3523 uczniów (stan na 10 września 2018 r.), w tym 39 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kobylance i  98 w Ośrodku w Szymbarku. Porównując z rokiem szkolnym 2014/2015 to jest to o 619 uczniów mniej, co spowodowane jest głównie niżem demograficznym. Z wielką troską mówiono o niskim naborze w szkołach w Bobowej i Bieczu.

- Mimo to na podkreślenie zasługuje prowadzenie odpowiedzialnej polityki oświatowej przez władze powiatu, zorientowanej na zachowanie istniejącej struktury szkół i placówek oświatowych - mówiła Zofia Kamińska. Zwróciła uwagę, że kluczowym wskaźnikiem dla oceny efektywności systemu nauczania w szkołach ponadpodstawowych jest wskaźnik dotyczący zdawalności matur oraz liczne sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Ogółem wyróżnionych zostało 168 uczniów, w tym 86 sportowców. To dowód na dobrą pracę szkół i powód do dumy także dla Komisji Edukacji.

Przewodnicząca Zofia Kamińska dokonała również podsumowania pracy komisji. W okresie od grudnia 2014 roku do października 2018 r. komisja odbyła 42 posiedzenia, które koncentrowały się na zagadnieniach z obszaru edukacji, dziedzictwa kulturowego i sportu. W posiedzeniach komisji uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz placówek związanych z kulturą. Komisja wypracowała 54 wnioski, 42 opinie i 3 stanowiska.
Wnioski komisji dotyczyły m.in.;
- poprawy jakości kształcenia w zakresie przedmiotów maturalnych,
- planowanych zmian w strukturze szkolnictwa ponadpodstawowego,
- dalszej modernizacji bazy technicznej szkół i placówek oświatowych,
- włączenie do planów inwestycji budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy ZSE w Gorlicach,
- dalszy rozwój małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy SOSW w Szymbarku i Kobylance,
- utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów wyróżniających się w sporcie,
- podjęcia działań na rzecz poprawy infrastruktury związanej z oferta usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
- reaktywowania powiatowego funduszu odnowy zabytków, aby umożliwić systematyczną renowację zabytkowych obiektów na terenie powiatu gorlickiego,
- doposażenia istniejących pracowni komputerowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Kończąc kadencję chciałabym zarekomendować na następne lata dbałość o zachowanie dotychczasowej sieci i struktury szkół i placówek oświatowych przy stałej trosce o modernizację oferty edukacyjnej na miarę potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy. Pragnę zwrócić uwagę, że zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach szkół ponadpodstawowych jest wielką szansą na poprawę jakości nauczania – mówiła Zofia Kamińska.

Przewodnicząca Zofia Kamińska wraz z członkami komisji podziękowała dyrektorom szkół i placówek oświatowych za współpracę i wręczyła okolicznościowe listy.
    
W imieniu dyrektorów podziękowania dla komisji i bukiet kwiatów dla przewodniczącej przekazali Renta Stępień dyrektor ZST w Gorlicach i Adam Tarsa dyrektor CKPiU w Gorlicach.

1.
img_5370.jpg
2.
img_5371.jpg
3.
img_5375.jpg
4.
img_5376.jpg
5.
img_5377.jpg
6.
img_5378.jpg
7.
img_5379.jpg
8.
img_5382.jpg
9.
img_5383.jpg
10.
img_5384.jpg
11.
img_5385.jpg
12.
img_5387.jpg
13.
img_5388.jpg
14.
img_5389.jpg
15.
img_5390.jpg
16.
img_5396.jpg
17.
img_5398.jpg
18.
img_5401.jpg
19.
img_5402.jpg
20.
img_5404.jpg
21.
img_5405.jpg
22.
img_5406.jpg
23.
img_5408.jpg
24.
img_5410.jpg
25.
img_5411.jpg
26.
img_5422.jpg
27.
img_5425.jpg
28.
img_5428.jpg
29.
img_5429.jpg

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl