Facebook
23 stycznia 2019 21:44
Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Drogowa wiosna inwestycyjna
Redaktor: Ewa Żarnowska    09.05.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Most w Jankowej i jego otoczenie jest już jak z foldera reklamowego. Zarząd Powiatu skutecznie zaaplikował o 3 mln zł na przebudowę tzw. starodroża w Bieczu. Dwa zadania inwestycyjne na drogach powiatowych są już po przetargach. Kolejne dwa przetargi będą lada dzień rozstrzygnięte. 

Dobiegła końca największa powiatowa inwestycja mostowo-drogowa przełomu lat 2017-2018, czyli budowa nowego mostu w Jankowej na rzece Biała na drodze powiatowej Jankowa – Lipniczka. Obejmowała ona także przebudowę dróg dojazdowych z budową ronda oraz umocnienie brzegów rzeki.

 

 

Kosztowała 8,5 mln zł, w tym środki z budżetu państwa 3,5 mln zł, wkład własny powiatu gorlickiego – 4,5 mln zł i wsparcie gminy Bobowa 0,5 mln zł.
Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm, czyli Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie ze Skoczowa - jako lider, w partnerstwie z PDM GODROM z Gorlic.
Obiekt i jego otoczenie prezentują się jak w folderze reklamowym.

Zdjęcia własne i z drona Piotra Sekuły Gorlice.tv

1.
img_0440.jpg
2.
img_0441.jpg
3.
img_0442.jpg
4.
img_0443.jpg
5.
img_0444.jpg
6.
img_0459.jpg
7.
img_0463.jpg
8.
img_0464.jpg
9.
img_0465.jpg
10.
img_0466.jpg
11.
img_0469.jpg
12.
img_0470.jpg
13.
img_0471.jpg
14.
img_0472.jpg
15.
img_0474.jpg

1.
tn_most1.jpg
2.
tn_most2.jpg
3.
tn_most3.jpg
4.
tn_most4.jpg
5.
tn_most5.jpg


Kolejne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych podejmowane przez Zarząd Powiatu Gorlickiego w 2018 roku dotyczą:

- przebudowy drogi powiatowej w Bieczu, czyli 1760-metrowego odcinka od obwodnicy Biecza, przez most i wiadukt do drogi Strzeszyn-Sitnica. Szacunkowa wartość zadania z wniosku aplikacyjnego wynosi blisko 4 mln zł. Zarząd Powiatu skutecznie aplikował o środki na ten cel i otrzymał dofinansowanie od Zarządu Województwa Małopolskiego w wysokości 3 mln zł. Inwestycja będzie realizowana przez powiat. Miasto Biecz przygotowało projekt tego zadania, które obejmie wykonanie promenady wjazdowej do Biecza z oświetleniem i ścieżką pieszo rowerową.

- budowy kanału ulgi potoku Zborowianka wraz z odcinkiem zakrytym pod drogą powiatową Łużna – Staszkówka – W ramach tej inwestycji nastąpi rozdział wód potoku na  dwie części. Popłyną one starym korytem pod istniejącym mostem i w razie potrzeby, przy intensywnych opadach deszczu, nowym korytem przez nowy, dodatkowy przepust ramowy.Wykonawcą inwestycji będzie firma Hażbud, a jej wartość -  409 tys. zł. Zadanie ma być wykonane do końca września 2018 r.

- przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej Libusza-Kryg w Krygu o łącznej długości prawie 1 km – Obejmie ona poszerzenie jezdni, przebudowę nawierzchni, poboczy, rowów, odwodnienia. Ma poprawić dostęp do jednostek użyteczności publicznej: kościoła, szkoły, sklepu, zakładu pracy oraz jednostki OSP. Realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą będzie PRDM w Jaśle, a wartość robót wyniesie 560 tys. zł. Zadanie ma być wykonane do końca sierpnia 2018 roku.

Dobiega końca przetarg na:
- remont drogi powiatowej Ropica Górna – Bartne na długości 1,4 km z planowanym terminem realizacji do końca października 2018 r.
- budowę mostu na potoku Sękówka w miejscowości Bodaki wraz z dojazdami.
Szacunkowa wartość tych zadań to około 6,5 mln zł. Zarząd Powiatu podjął starania o pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa oraz od Lasów Państwowych, które zadeklarowały 2,35 mln zł. W budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel 2 mln zł.

Kolejne plany inwestycyjne na drogach powiatowych to:

- Przebudowa drogi powiatowej  Siedliska – Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Szacunkowa wartość zadania 5,5 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania - 4,1 mln zł.

- Zarząd Powiatu Gorlickiego złożył dwa wnioski do  Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju  oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Dotyczą one:
- rozbudowy drogi powiatowej Jankowa – Stróżna – Szalowa na długości 184 m wraz z rozbiórką istniejących dwóch mostów i budową dwóch nowych mostów na potoku Stróżnianka w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Stróżna.
Szacunkowa wartość zadania: 2,8 mln zł, a zawnioskowano o dotację - 2,205 mln zł.
- przebudowa drogi powiatowej Szymbark - Bystra – Szalowa na długości 787 m wraz z budową chodnika 256 m po stronie lewej i 692 m po stronie prawej w miejscowości Bystra. Szacunkowa wartość zadania: 1,8 mln zł, a zawnioskowano o dotację w wysokości 1,4 mln zł.

- Ponadto Zarząd Powiatu zabiega w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych o środki z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków na usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zgłoszono do  dofinansowania remonty następujących dróg: Szymbark – Bystra – Szalowa, Uście Gorlickie – Nowica, Florynka – Izby, Sękowa – Rozdziele. Ogólna wartość szacunkowa tych zadań to 4,7 mln zł, a wnioskowana kwota dotacji – 3,9 mln zł.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl