Facebook
18 lutego 2019 13:41
Imieniny: Konstancji, Maksyma, Wiaczesława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Dotacje, bony, szkolenia
Redaktor: Ewa Żarnowska    10.08.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe! Wkrótce rozpocznie się kolejna rekrutacja do projektu „Korona Sądecka dla młodych”.

 

 

 

 

 

 

Jakie możliwości daje udział w projekcie „Korona Sądecka dla młodych”?
- Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb
i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.
- Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone przez cały okres udziału w projekcie.
- Szkolenia – profile szkoleń wybierane w zależności od zapotrzebowania.
- 6-cio miesięczne staże z gwarancją zatrudnienia na min. 3 miesiące.
- Bony na zasiedlenie – 8400 zł dla osób, które podejmą pracę lub działalność gospodarczą w miejscowości oddalonej o min. 80 km od miejsca zamieszkania.
- Dotacje – 27 000 zł na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia mające na celu przedstawienie aspektów organizacyjno - prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nabyciem umiejętności sporządzania biznesplanu.
- Granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy.

Do współpracy zapraszamy pracodawców oraz osoby spełniające poniższe kryteria:
- wiek do 29 roku życia;
- osoba bierna zawodowo;
- osoba nie kształcąca się w trybie dziennym i nie szkoląca się;
- zamieszkująca na terenie subregionu sądeckiego (m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki i limanowski).

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej www.lgdbeskidgorlicki.pl zakładka PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH lub pod numerem telefonu 18 352 65 77.

Projekt pn.: „Korona Sądecka dla młodych” jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Wartość projektu: 8 823 445,61 zł w tym dofinansowanie z UE 8 379 919,30 zł.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2018 r.  – 31.01.2021 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl