Facebook
22 września 2019 08:26
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
DOBRZE WYKORZYSTANE PIENIĄDZE - WSPÓLNA INWESTYCJA POWIATU I MIASTA
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.01.2016. Drukuj Powiadom Znajomego
Powiat Gorlicki jako partner wiodący, przy współpracy z Miastem Gorlice, zrealizował największe w swojej historii zadanie przebudowy dróg pn. „Uspokojenie ruchu w mieście Gorlice poprzez budowę północnego obejścia Gorlic wraz z dostępem do gorlickiej strefy aktywności gospodarczej”. Powstał gruntownie zmodernizowany 4,5-kilometrowy ciąg drogowy o 7-metrowej szerokości jezdni, obejmujący ulice: Sikorskiego, Wyszyńskiego i W. Pola oraz łączący drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 977 i rozprowadzający ruch w kierunku od i do centrum Gorlic.
- Budowa północnego obejścia Gorlic to niezwykle ważny projekt nie tylko dla miasta ale i dla całego powiatu gorlickiego, gdyż ma usprawnić komunikację w Gorlicach oraz ruch tranzytowy – mówi starosta Karol Górski. Podjęliśmy ogromne wyzwanie, aby w pół roku wykonać gruntowną przebudowę 3,3 km dróg powiatowych, czyli ulic: Sikorskiego i Wyszyńskiego oraz modernizację 1,1 km ul. W. Pola wykonywaną przez miasto. Koszt zadań zrealizowanych przez samorząd powiatowy wynosi aż 35,3 mln zł, a przez miasto Gorlice – 4,4 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 39,7 mln zł. Dofinansowanie środkami UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynosi 24,6 mln zł. Pozostałą kwotę – 15,1 mln zł pokrywają solidarnie samorządy powiatu gorlickiego i miasta Gorlice – informuje starosta Karol Górski.

Dziękuję Radom Powiatu Gorlickiego i Miasta Gorlice oraz Burmistrzowi Gorlic i Zarządowi Powiatu za dobrą współpracę przy realizacji całego zadania, począwszy od fazy jego projektowania.
W sposób szczególny dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego za konsekwentną życzliwość dla naszego projektu, za jego rosnące dofinansowanie - w lipcu było to 19,6 mln zł (51%), a teraz wynosi 24,6 mln zł (67%). Zabiegamy, aby było ono jeszcze zwiększone, możliwie nawet do 85%, ze środków jakie pozostaną w dyspozycji Zarządu Województwa po rozliczeniu wszystkich projektów z MRPO w Małopolsce - mówi starosta.
Inwestycja była zadaniem niezwykle trudnym i skomplikowanym dla wykonawcy firmy STRABAG oraz wszystkich uczestników projektu, do których kierują słowa uznania za terminowe jej zakończenie.
Budowa stanowiła także duże wyzwanie dla mieszkańców ulic objętych projektem, podmiotów prowadzących tam działalność gospodarczą i wszystkich użytkowników dróg w tamtym rejonie. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa wyrozumiałość i cierpliwość, bo uciążliwość robót była ogromna. Aktualnie trwa wypłacanie odszkodowań za grunty zajęte pod drogę i końcowe prace przy zjazdach i ogrodzeniach posesji.
    Północne obejście Gorlic wpisuje się w opracowywaną koncepcję zachodniego obejścia miasta. Zakłada ona połączenie drogi krajowej nr 28 z drogą wojewódzką nr 977 nową trasą rozpoczynającą się rondem w rejonie ulic: Kościuszki i Brzechwy. Dalej ma prowadzić przez nowy most na rzece Ropie, Blich, drugie rondo przy ul. Krakowskiej, do ul. Okulickiego i ma być zakończona rondem na ul. Stróżowskiej. Ta koncepcja będzie poddana konsultacjom społecznym i wymagać będzie decyzji środowiskowej. Wtedy będzie można podjąć się wykonania dokumentacji projektowej i szukać środków na realizację tego zadania.
    Wybudowane właśnie północne obejście Gorlic w połączeniu z planowaną zachodnią obwodnicą miasta stanowić będą układ obwodnicowy, który usprawni komunikację lokalną i tranzytową, odciążając ruch w centrum Gorlic i na skrzyżowanie na Zawodziu.

DANE O PÓŁNOCNYM OBEJŚCIU GORLIC

39,6 mln zł - całkowity koszt inwestycji, w tym:
24,6 mln zł - dofinansowanie z MRPO


Koszty zadań zrealizowanych przez samorządy:
Powiatu Gorlickiego – 35,3 mln zł
Miasta Gorlice – 4,4 mln zł


Zadania zrealizowane na drogach powiatowych - ul. Sikorskiego i Wyszyńskiego:
- 3,3 km gruntownie przebudowanych dróg powiatowych,
- 3 nowe ronda na skrzyżowaniach ul. Sikorskiego: z drogą wojewódzką 977 w Stróżówce, z ul. Korczak i ul. Wyszyńskiego wraz z odwodnieniem i pozostałą infrastrukturą,
- poszerzenie pasów ruchu jezdni do 7 metrów wraz z poszerzeniem korpusu drogowego i lokalną korektę przebiegu ul. Sikorskiego,
- przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na ul. Wyszyńskiego na kanalizację deszczową i sanitarną oraz nowa nawierzchnia tej drogi,
- 4,7 km wybudowanych chodników,
- 4 zatoki autobusowe wraz z peronami,
- 1 zatoka parkingowa na 27 miejsc postojowych,
- 5 km kanalizacji, w tym: 3,8 km deszczowej i 1,2 km sanitarnej
- 100 szt. latarni
- stabilizacja, wzmocnienie i drenaż gruntu na przy ul. Sikorskiego m.in. przez wykonanie 39 pali betonowych na głębokość 12 m oraz tzw. oczepu, czyli betonowej zapory, aby zabezpieczyć drogę przed osuwaniem się,
- wykonanie i przebudowa instalacji w branży: gazowej, elektrycznej, wodnej, sanitarnej i teletechnicznej przy ul. Sikorskiego
- wykonanie sieci wodociągowej oraz przebudowę kabla energetycznego przy ul. Wyszyńskiego

Zadania zrealizowane na drodze miejskiej - ul. W. Pola:
modernizacja ul. W. Pola od  ul. Wyszyńskiego do strefy przejazdu przez torowisko na długości 1,1 km wraz z przejazdem kolejowym oraz niezbędną infrastrukturą w tym rejonie tj. jednostronnym chodnikiem, nowym oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową.

Okres realizacji: 7 lipca - 30 grudnia 2015 roku.
Wykonawca: Firma STRABAG.

Projekt realizowany był w ramach Działania 4.1. Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską.

Zdjęcia z - 8.01.2016

Ul. Sikorskiego 

1.
tn_pict0004.jpg
2.
tn_pict0005.jpg
3.
tn_pict0008.jpg
4.
tn_pict0029.jpg
5.
tn_pict0030.jpg
6.
tn_pict0031.jpg
7.
tn_pict0032.jpg
8.
tn_pict0033.jpg
9.
tn_pict0035.jpg
10.
tn_pict0036.jpg
11.
tn_pict0037.jpg
12.
tn_pict0038.jpg
13.
tn_pict0039.jpg
14.
tn_pict0040.jpg
15.
tn_pict0041.jpg
16.
tn_pict0042.jpg
17.
tn_pict0043.jpg
18.
tn_pict0045.jpg
19.
tn_pict0046.jpg
20.
tn_pict0048.jpg
21.
tn_pict0050.jpg
22.
tn_pict0051.jpg
23.
tn_pict0052.jpg
24.
tn_pict0053.jpg
25.
tn_pict0054.jpg
26.
tn_pict0055.jpg
27.
tn_pict0056.jpg
28.
tn_pict0058.jpg
29.
tn_pict0060.jpg
 

 Ul. Wyszyńskiego

 

1.
tn_pict0012.jpg
2.
tn_pict0014.jpg
3.
tn_pict0016.jpg
4.
tn_pict0017.jpg
5.
tn_pict0019.jpg
6.
tn_pict0020.jpg
7.
tn_pict0024.jpg
8.
tn_pict0026.jpg

A tak te ulice wyglądały 4 grudnia 2015 r.

Ul. Sikorskiego

1.
tn_pict0001.jpg
2.
tn_pict0002.jpg
3.
tn_pict0003.jpg
4.
tn_pict0004.jpg
5.
tn_pict0005.jpg
6.
tn_pict0007.jpg
7.
tn_pict0009.jpg
8.
tn_pict0010.jpg
9.
tn_pict0012.jpg
10.
tn_pict0013.jpg
11.
tn_pict0014.jpg
12.
tn_pict0015.jpg
13.
tn_pict0016.jpg
14.
tn_pict0017.jpg
15.
tn_pict0018.jpg
16.
tn_pict0019.jpg
17.
tn_pict0020.jpg
18.
tn_pict0022.jpg
19.
tn_pict0023.jpg
20.
tn_pict0024.jpg
21.
tn_pict0025.jpg
22.
tn_pict0026.jpg
23.
tn_pict0027.jpg
24.
tn_pict0028.jpg
25.
tn_pict0029.jpg
26.
tn_pict0030.jpg
27.
tn_pict0031.jpg
28.
tn_pict0032.jpg
29.
tn_pict0033.jpg
30.
tn_pict0034.jpg
31.
tn_pict0035.jpg
32.
tn_pict0036.jpg
33.
tn_pict0037.jpg
34.
tn_pict0038.jpg
35.
tn_pict0039.jpg
36.
tn_pict0040.jpg
37.
tn_pict0048.jpg
38.
tn_pict0049.jpg
39.
tn_pict0050.jpg
40.
tn_pict0051.jpg
41.
tn_pict0052.jpg
 

Ul. Wyszyńskiego

1.
tn_img_4452.jpg
2.
tn_img_4454.jpg
3.
tn_img_4455.jpg
4.
tn_img_4458.jpg
5.
tn_pict0053.jpg
6.
tn_pict0054.jpg
7.
tn_pict0056.jpg
 

Asfaltowanie ul. Wyszyńskiego - 9.12.2015

1.
tn_pict0109.jpg
2.
tn_pict0110.jpg
3.
tn_pict0111.jpg
4.
tn_pict0112.jpg
5.
tn_pict0114.jpg
6.
tn_pict0115.jpg
7.
tn_pict0116.jpg
8.
tn_pict0117.jpg
9.
tn_pict0118.jpg
10.
tn_pict0119.jpg
11.
tn_pict0120.jpg
 

Ul. W. Pola

1.
tn_pict0041.jpg
2.
tn_pict0043.jpg
3.
tn_pict0044.jpg
4.
tn_pict0045.jpg
5.
tn_pict0046.jpg
6.
tn_pict0047.jpg
7.
w_pola.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl