Facebook
18 września 2019 07:42
Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Dobre praktyki powiatowej edukacji na konferencji w Warszawie
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.09.2015. Drukuj Powiadom Znajomego
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach – Renata Stępień podzieliła się dobrymi praktykami w zakresie kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ (KOWEZiU) w Warszawie dla dyrektorów szkół zawodowych. Tematem konferencji było „ Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”, a temat prezentacji dyrektor R. Stępień to „Zapewnienie jakości w szkole zawodowej”.


Podkreślić należy, że tylko 2 szkoły zawodowe z całej Polski zostały zaproszone do podzielenia się swymi najlepszymi doświadczeniami w zakresie współpracy z pracodawcami i budowania jakości w szkole zawodowej.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola mówiła o szerokiej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zwracając uwagę na korzyści tej współpracy, ale też nie pomijając problemów i trudności z tym związanych.
„Jakość szkoły zawodowej budują wyniki egzaminów, które są mierzalne wspólną miarą w całej Polsce, ale też, a może głównie działania szkoły zmierzające do ukształtowania młodego człowieka w sposób holistyczny – nie pomijając żadnej sfery jego życia” – mówiła Renata Stępień
Podkreśliła, że Zespół Szkół Technicznych jest szkołą nowatorską i twórczą. Uczniowie mają możliwość nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a nauczyciele wdrażają innowacje pedagogiczne. Obecnie Szkoła realizuje dwie innowacje zarejestrowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna w zakresie nauczania języka angielskiego oraz programowo-metodyczna w zakresie nauczania wychowania fizycznego. Słuchaczom przybliżyła również zawody kształcone w szkole (technik informatyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik) oraz historię szkoły w kontekście lokalnym i w kontekście przemian systemowych.
Uczestników konferencji zapoznała także ze znakami jakości, które szkoła wypracowała w ostatnim czasie. A są to między innymi certyfikaty:
- Szkoła wyróżniona za wychowanie
- Szkoła z klasą
- Szkoła promująca zdrowie
- Dwa certyfikaty Wiarygodna Szkoła
- Statuetka za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie MEN i KOWEZiU „Szkoła dla pracodawcy, pracodawcy dla szkoły”

Konferencja była także okazją do pokazania walorów naszego pięknego Powiatu Gorlickiego. W prezentacji nie zabrakło odniesień do setnej rocznicy Bitwy pod Gorlicami, wielokulturowości, tradycji, zabytków i pięknej przyrody naszego regionu, który z perspektywy stolicy jest „odległy i mały, ale piękny”. Prawie zupełnie jak z naszej  - z tą jednak różnicą, że dla nas bliski w każdym tego słowa znaczeniu.
Liczne pytania po prezentacji świadczyły o dużym zainteresowaniu słuchaczy omawianą problematyką. Wielu dyrektorów – uczestników Ogólnopolskiej Konferencji – deklarowało, że wykorzysta zaproponowane przez Panią Dyrektor rozwiązania w swojej pracy.
Kolejna okazja do promocji „Dobrych Praktyk” Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach, osiągnięć i rozwiązań systemowych gorlickiej edukacji oraz promocji Powiatu Gorlickiego będzie już w październiku podczas II Ogólnopolskiego Kongresu  - EDUKACJA I ROZWÓJ, gdzie Pani Dyrektor zaprezentuje rozwiązania instytucjonalne, prawne i finansowe w zakresie współpracy szkół i zakładów pracy, ale też zachęci uczestników do wizyt w naszym powiecie, aby jak mawiał Albert Einstein ” wpatrzyć się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumieć”

1.
dsc_5537.jpg
2.
dsc_5539.jpg
3.
dsc_5606.jpg
4.
dsc_5614.jpg
5.
dsc_5615.jpg
6.
dsc_5617.jpg
7.
dsc_5727.jpg
 

Źródło informacji i zdjęć - dyrektor ZST w Gorlicach R. Stępień

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl