Facebook
23 marca 2018 15:41
Imieniny: Oktawiana, Pelagii, Zbisława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Dobra ocena formalna
Redaktor: Ewa Żarnowska    03.11.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Powiat Gorlicki jako partner Miasta Gorlice złożył w I półroczu br. wspólny wniosek aplikacyjny do Zarządu Województwa Małopolskiego pn. „Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo – kulturalno – sportowo – rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”. Projekt przeszedł właśnie pozytywną ocenę formalną. To kolejny krok w kierunku rewitalizacji budynku Kromera.


31 października 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. W jej wyniku pozytywną ocenę uzyskało 56 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 317 445 849,50 zł. W śród nich na 35 miejscu znalazł się wniosek Miasta Gorlice w partnerstwie z Powiatem Gorlickim pn. Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic. Wartość całkowita projektu wynosi 16 453 795,87 zł, w tym planowane dofinansowanie 11 624 989,20 zł.

Zarząd Powiatu Gorlickiego w ramach tego projektu stara się o pieniądze na gruntowną modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach i zamierza przeprowadzić następujące działania:

1. Modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w zakresie:
a) Renowacja elewacji wykonanej z cegły klinkierowej,
b) Renowacja attyki,
c) Izolacja pionową i poziomą ścian piwnic,
d) Wymiana pokrycia dachu wraz z przebudową kominów,
e) Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
f) Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa zewnętrznego szybu windowego.

2. Modernizację obiektu sportowego (boisko szkolne) - planuje się modernizację istniejącego boiska sportowego tak, aby mogło ono po godzinach pracy szkoły być udostępniane mieszkańcom obszaru rewitalizacji. Dzięki przeprowadzonym pracom powstanie m.in. bieżnia, skocznia i rzutnia. Obiekt powinien przede wszystkim służyć lepszej organizacji czasu wolnego młodzieży.

3. Modernizację piwnic szkoły na potrzeby:
a) Sali teatralnej, a także Klubu Dyskusyjnego "Sokrates",
b) Harcówka, klub spotkań międzypokoleniowych, które dadzą możliwość organizacji imprez z zakresu kultury i edukacji historycznej, współpracy z Uniwersytetem Złotego Wieku oraz grupami rekonstrukcji historycznej,
c) Klubu wielokulturowego, na potrzeby organizacji projektów, zwłaszcza z młodzieżą łemkowską,
d) Szkolnego Kącika Temidy, dzięki któremu możliwa będzie szersza niż dotychczas działalność z zakresu edukacji prawnej,
e) Szkolnego Ośrodka Kariery, z myślą o zdolnych uczniach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
f) Centrum muzycznego, umożliwiającego organizację regionalnych przeglądów i konkursów muzycznych,
g) Zaplecza szatniowego dla boisk sportowych,
h) Szatni dla potrzeb szkoły.

Wartość części powiatowej projektu to 7,3 mln zł, w tym przewidywane dofinansowanie z UE 4,7 mln zł.

Miasto Gorlice w ramach tego projektu zamierza:
1. Przeprowadzić modernizację obiektu budynku „Sokół” (dawne Kino „Wiarus”) poprzez remont budynku, wymianę dachu i instalacji.
2. Przebudować drogi lokalne (ul. Kromera, ul. Niepodległości, ul. Jagiełły) wraz z infrastrukturą techniczną podziemną w tym między innymi: nową konstrukcją jezdni i chodników oraz oświetleniem ulicznym.

Źródło informacji własne oraz http://www.rpo.malopolska.pl/
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl