Facebook
23 stycznia 2019 17:05
Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Dla Niepodległej w SOSW w Kobylance
Redaktor: Ewa Żarnowska    06.06.2018. Drukuj Powiadom Znajomego
Wychowankowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance realizują program „My dla Niepodległej” pod hasłem Polska – Ja – Rodzina. Obejmuje on szereg różnorodnych działań o charakterze patriotycznym.Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę  Ministerstwo Edukacji Narodowej rok 2018 ogłosiło Rokiem dla Niepodległej. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kobylance został opracowany program „My dla Niepodległej” pod hasłem Polska – Ja – Rodzina. Program trwa już od września 2017 r. i obejmuje szereg działań o charakterze patriotycznym tj: przygotowanie uroczystej akademii z okazji 11-go Listopada, zorganizowanie konkursu plastycznego, kultywowanie zwyczajów ludowych oraz tradycji związanych z świętami. Wychowankowie Ośrodka poznawali również historię najbliższego regionu, odwiedzili muzeum w Gorlicach i cmentarze wojenne z I wojny światowej, uczyli się wierszy i pieśni patriotycznych oraz poznawali polskie legendy. Brali udział w konkursach patriotycznych i innych związanych z kultywowaniem tradycji w najbliższym środowisku jak: Małopolska Marzanna, Przeglądy Palm i Pisanek Wielkanocnych, Szopek Bożonarodzeniowych, warsztatach plenerowych oraz w konkursie kolędniczym. Prezentowali swoje talenty artystyczne w konkursach „Na skrzydłach poezji” i „Na skrzydłach muzyki” w Bieczu. W czerwcu wystąpią również w konkursie „Skrzydlaty teatr” z widowiskiem O początkach Państwa Polskiego przygotowanym we współpracy z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Krygu.
8 maja wychowankowie Ośrodka wzięli udział w patriotycznym rajdzie 10 km dla Niepodległej na Łysulę w Dominikowicach gdzie wyrazem uczczenia 100-lecia Niepodległości było ułożenie biało-czerwonej flagi Polski z wiatraczków wykonanych samodzielnie przez dzieci.
Tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Rodziny odbyło się 25 maja w Sali WDK w Kobylance
i zostało połączone z uroczystą akademią pod hasłem Polska – Ja – Rodzina. Uroczystość miała charakter środowiskowy gdyż wzięli w niej udział nie tylko licznie przybyłe rodziny wychowanków, ale również przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, sołtys wsi Andrzej Skowronek oraz proboszcz parafii Kobylanka ks. Roman Gierek MS. Dyrektor Ośrodka Pani Dorota Pyznar dokonała oficjalnego otwarcia i przywitała zaproszonych gości i rodziców. Uroczystą akademię rozpoczęło wystąpienie ks. Proboszcza, który przybliżył zgromadzonym rolę wartości chrześcijańskich w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych. W kilku słowach podkreślił rolę rodziny w tym procesie i jej wkład w przygotowanie do życia młodego pokolenia, które musi pokonać wiele barier i niepowodzeń by stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa na miarę swoich możliwości rozwojowych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele środowiska lokalnego w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą współpracę z naszą Placówką, która wyraża się we wspólnych imprezach, organizacji wielu konkursów i spotkań zwiększających akceptację osób niepełnosprawnych intelektualnie w najbliższym otoczeniu oraz zrozumienie dla ich specyficznych potrzeb.  
Partnerami w realizacji programu My dla Niepodległej jest w sposób szczególny środowisko lokalne – grupy, stowarzyszenia i szkoły oraz sponsorzy, na których zawsze można liczyć prowadząc szeroką działalność edukacyjną zmierzającą do jak najpełniejszej integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie i poprawy jakości ich życia. Działania Placówki w tym zakresie wspierają: Sołtys wsi Kobylanka, Parafia rzymskokatolicka, Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylance, Stowarzyszenie Kobiet wsi Kobylanka, Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance, Przedszkole Samorządowe w Kobylance, Szkoła Podstawowa w Kobylance, Biblioteka w Kobylance, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowskiej, Szkoła Podstawowa w Krygu i nr 1 w Gorlicach, I LO
w Gorlicach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzeszynie i inni jak: Tomasz Tajak i Magdalena Rak z GCK w Gorlicach, lokalni artyści i przedsiębiorcy: sklep Hitpol w Dominikowicach, Delikatesy Centrum w Sokole i sklep Lider w Gliniku oraz Koło Gospodyń Wiejskich, które zadbało o poczęstunek dla gości.
Patriotyzm wyraża się również poprzez codzienną troskę nauczycieli i wychowawców
o czystość najbliższego otoczenia i kształtowanie u wychowanków nawyków związanych
z ochroną środowiska i promowaniem zdrowego stylu życia. W tym roku szczególnie zadbano o ukwiecenie otoczenia – 100 roślin na 100-lecie Niepodległości, wpajanie nawyków segregowania śmieci i zdrowego stylu życia i odżywiania.
Wszystkie wymienione działania są dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci i młodzieży przebywających w Placówce, dla których trudne jest zrozumienie abstrakcyjnych pojęć jak: patriotyzm, Ojczyzna czy narodowa tożsamość. Dzięki lokalnemu wsparciu i dobrej współpracy z najbliższym środowiskiem lokalnym Placówka może aktywnie włączyć się
w obchody 100-lecia Niepodległości Polski.

1.
a1.jpg
2.
a2.jpg
3.
a3.jpg
4.
a4.jpg
5.
a5.jpg
6.
a6.jpg
7.
a7.jpg
8.
a8.jpg
9.
a9.jpg
 

Informacja: Maria Głowacka- Grądalska i Anna Przepióra
Zdjęcia: Anna Przepióra

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl