Facebook
22 września 2019 08:43
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Centrum Terapii Uzależnień zaprasza
Redaktor: Ewa Żarnowska    01.03.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Straciłeś prawo jazdy po alkoholu lub innej używce? Szukasz pomocy, bo zostałeś zobowiązany do odbycia programu reedukacyjnego? Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach realizuje Program Korekcyjny dla nietrzeźwych kierowców. Zajęcia będą miały charakter grupowy i prowadzone będą w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w soboty. Koszt udziału 400 zł.Program skierowany jest do osób, którym odebrano prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających i zostali zobowiązani do odbycia programu reedukacyjnego.

Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii i obejmuje poniższą tematykę:
- wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na prowadzenie pojazdu,
- powody prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości,
- problemy związane z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- metody autodiagnozy sposobu używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
- odpowiedzialność osoby kierującej pojazdem,
- skuteczne sposoby przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Miejsce realizacji:
Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, ul. Szpitalna 10A, 38-300 Gorlice

Koszt kursu:
400 zł/uczestnik (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r.)
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Zajęcia będą miały charakter grupowy i prowadzone będą w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań - kurs będzie odbywał się w soboty. Program realizowany będzie przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień, który na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Aby móc uczestniczyć w kursie należy: zapisać się na szkolenie, dokonać opłaty za kurs, posiadać ważny dokument tożsamości, wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępną na I spotkaniu).

Wszelkich informacji udzielają Iwona Del Ciello i Marlena Machowska
pod nr tel. 18 352-77-45 lub 18 355-33-79


Podajemy także kilka informacji na temat funkcjonowania Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach - dane za rok 2016.

Centrum udziela świadczeń terapeutycznych i leczniczych dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez: Poradnię Leczenia Uzależnień, Poradnię Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

W 2016 roku w Centrum zarejestrowano łącznie 702 osoby (w 2014 r. - 560 osób, a w 2015 r. - 573 osób). Osobom uzależnionym i współuzależnionym udzielono łącznie 12214 porad indywidualnych i grupowych (w 2015 r. - 11650 porad). Ponadto w Punkcie Pomocy Rodzinie przyjęto 13 osób (2015 r. - 27 osób), a w Poradni dla Dzieci i Młodzieży 28 osób (w 2015 r. - 31 osób).

CTU w 2016 roku realizowało programy: terapeutyczne dla osób uzależnionych (zarejestrowanych 515 pacjentów) terapeutyczne dla osób współuzależnionych (zarejestrowano 187 osób), psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (zarejestrowano 17 osób).

Centrum prowadziło również:
- Poradnictwo i psychoterapię dla ofiar przemocy w rodzinie w Punkcie Pomocy Rodzinie do którego zgłosiło się 13 osób i udzielono im 114 porad. W Punkcie 2 razy w miesiącu prowadzone są porady prawnika i udzielono 70 porad.
- Poradnię dla Dzieci i Młodzieży –  świadczy porady i konsultacje dla osób używających i uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Zgłosiło się 13 osób w wieku 13-19 lat, którym udzielono 78 porad oraz 15 rodziców, którym udzielono 41 świadczeń terapeutycznych.
- Telefoniczną informację, poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar pomocy domowej – Telefon Zaufania – udzielono 182 porady. Dyżury pełnione są przez pracowników Centrum w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku. Rozmowy dotyczyły m.in.: nadużywania alkoholu przez bliskich oraz możliwości leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego, a także aspektów prawnych z tym związanych. Poruszano także sprawy uzależnień behawioralnych tj. hazard, seks, zakupy, czy jedzenie.

W Centrum pracuje 11 pracowników etatowych, w tym: 5 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i 1 w trakcie certyfikacji, 2 certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień oraz 13 pracowników w ramach umów cywilno-prawnych min. 4 lekarzy psychiatrów, 2 psychologów, prawnik.

Głównym źródłem finansowania Centrum jest kontrakt z NFZ. Wsparcia w różnej wysokości udzielają także: miasto Gorlice, gminy powiatu gorlickiego: Uście Gorlickie, Biecz, Ropa, Łużna, Bobowa, Gorlice, Sękowa, miasto i gmina Grybów oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.

Więcej na stronie: http://ctu.gorlice.pl/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl