Facebook
23 stycznia 2019 21:24
Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Budżet powiatu na 2018 rok uchwalony
Redaktor: Ewa Żarnowska    29.12.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Rok 2017 w samorządzie powiatowym kończy się podjęciem przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwały budżetowej na 2018 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego. Zgodnie z uchwałą dochody budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 110,4 mln zł, a wydatki w wysokości 116,6 mln zł.Projekt budżetu na 2018 rok przedstawił starosta Karol Górski.

Dochody budżetu na 2018   rok – 110.409.875 zł w tym:
1. Dochody bieżące – 97.148.712 zł,
2. Dochody majątkowe – 13.261.163 zł

Wydatki budżetu na 2018 rok –  116.607.725 w tym:
1. Wydatki bieżące – 92.514.230 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 24.093.495 zł.
Struktura wydatków inwestycyjnych:
- drogowe – 7,8 mln zł
- geodezyjne i kartograficzne – 4,5 mln zł
- turystyka – 4,5 mln zł
- oświatowe – 3,3 mln zł
- ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami – 2,3 mln zł
- polityka i pomoc społeczna – 1,3 mln zł
- ochrona zdrowia – 0,4 mln zł

Najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok to m.in.:


- Przebudowa drogi powiatowej Ropica Górna Bartne oraz budowa mostu na tej drodze przy współpracy z Nadleśnictwem Gorlice i Gminą Sękowa
- Modernizacja drogi powiatowej Szymbark-Bystra-Szalowa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Klimkówka
- Modernizacja części budynku przy ul. Michalusa 18 dla potrzeb Wydziału Komunikacji
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  w partnerstwie ze Związkiem Gmin - budynki DPS przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach i PCE w Gorlicach
- Realizacja projektu geodezyjnego E-usługi w informacji przestrzennej
- Rozpoczęcie rewitalizacji budynku i otoczenia I LO w Gorlicach w ramach projektu rewitalizacji gorlickiej starówki wspólnie z Miastem Gorlice.
- Utworzenie Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach

Projekty inwestycyjno-edukacyjne tj.:
- Mój zawód mija przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSZ w Gorlicach,
- Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim w CKPiU w Gorlicach,
- Małopolska Chmura Edukacyjna – doposażenie szkół (ILO w Gorlicach, LO w Bieczu, ZSE i ZS nr 1 w Gorlicach) w sprzęt techno-dydaktyczny.


Prezentacja dotycząca budżetu powiatu na 2018 rok do pobrania tutaj (plik ppt)

Pozytywne opinie o projekcie Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok wyraziły:
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – odczytał wicestarosta Jerzy Nalepka,
- Komisja Budżetowa i Mienia Powiatu – odczytał przewodniczący komisji Rafał Knybel.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gorlickiego na lata 2016-2022 przedstawiła skarbnik Krystyna Lewek.

Rada Powiatu Gorlickiego podjęła uchwały w sprawach: Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok (za- 16 radnych, wstrzymało się – 7 radnych) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego (za – 23 radnych).

1.
tn_IMG_6630.JPG
2.
tn_IMG_6631.JPG
3.
tn_IMG_6632.JPG
4.
tn_IMG_6633.JPG
5.
tn_IMG_6634.JPG
6.
tn_IMG_6635.JPG
7.
tn_IMG_6636.JPG
8.
tn_IMG_6637.JPG
9.
tn_IMG_6638.JPG
10.
tn_IMG_6639.JPG
11.
tn_IMG_6640.JPG
12.
tn_IMG_6645.JPG
13.
tn_IMG_6647.JPG
14.
tn_IMG_6648.JPG
15.
tn_IMG_6649.JPG
16.
tn_IMG_6650.JPG
17.
tn_IMG_6651.JPG
18.
tn_IMG_6653.JPG
19.
tn_IMG_6654.JPG
20.
tn_IMG_6655.JPG
21.
tn_IMG_6657.JPG
22.
tn_IMG_6667.JPG
23.
tn_IMG_6668.JPG
24.
tn_IMG_6670.JPG
25.
tn_IMG_6671.JPG
26.
tn_IMG_6673.JPG
27.
tn_IMG_6675.JPG
28.
tn_IMG_6678.JPG
29.
tn_IMG_6679.JPG
30.
tn_IMG_6682.JPG
 

Podczas sesji Rada podjęła Stanowisko dotyczące propozycji zmiany zapisów ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w brzmieniu:

    „Aktualne zapisy art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią o możliwości przeznaczenia środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego między innymi na finansowanie działań obejmujących kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
    Rada Powiatu Gorlickiego proponuje wprowadzenie dodatkowego zapisu pozwalającego na finansowanie kursów i studiów podyplomowych również na wniosek pracownika, bez konieczności spełnienia wymogu uzyskania zgody pracodawcy.
    Stanowienie to dotyczyłoby pracowników zamierzających uzyskać lub podnieść swoje kwalifikacje w zawodach uznanych za deficytowe na lokalnym lub regionalnym rynku pracy.
    Wnioskowana zmiana przepisu przyczyniłaby się do efektywnego wsparcia rozwoju zawodowego pracowników, przy niewątpliwej korzyści dla pracodawców, mających obecnie trudności w pozyskaniu pracowników, w szczególności spośród zawodów deficytowych.”


Rada Powiatu podjęła także uchwały m.in. w sprawach:
- zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
- wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,            
- przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gorlickiego na 2018 rok.    

Radni złożyli ponadto interpelacje i wnioski, które wraz z odpowiedziami dostępne będą w BIP.


Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno złożył radnym i uczestnikom sesji życzenia noworoczne. Uroczysty moment został uświetniony występem Zespołu Pogórzanie i wspólnym śpiewem kolęd. Inicjatorką koncertu była radna Zofia Kamińska, która jak sama mówi „społecznie od czasu do czasu śpiewa z Pogórzanami”.

1.
tn_IMG_6683.JPG
2.
tn_IMG_6684.JPG
3.
tn_IMG_6685.JPG
4.
tn_IMG_6686.JPG
5.
tn_IMG_6687.JPG
6.
tn_IMG_6691.JPG
7.
tn_IMG_6692.JPG
8.
tn_IMG_6693.JPG
9.
tn_IMG_6695.JPG
10.
tn_IMG_6697.JPG
11.
tn_IMG_6698.JPG
12.
tn_IMG_6699.JPG
13.
tn_IMG_6701.JPG
14.
tn_IMG_6702.JPG
15.
tn_IMG_6705.JPG
16.
tn_IMG_6708.JPG
17.
tn_IMG_6709.JPG
18.
tn_IMG_6712.JPG
19.
tn_IMG_6713.JPG
20.
tn_IMG_6715.JPG
21.
tn_IMG_6716.JPG
22.
tn_IMG_6718.JPG
23.
tn_IMG_6720.JPG
24.
tn_IMG_6721.JPG
25.
tn_IMG_6723.JPG
26.
tn_IMG_6724.JPG
27.
tn_IMG_6726.JPG
28.
tn_IMG_6727.JPG

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl