Facebook
21 września 2019 00:52
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Budżet powiatu na 2015 rok uchwalony
Redaktor: Ewa Żarnowska    30.12.2014. Drukuj Powiadom Znajomego
Rok 2014 kończy się w powiecie podjęciem przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwały budżetowej na 2015 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego. Zgodnie z uchwałą dochody budżetu na 2015 rok zaplanowano w wysokości 138.822.821 zł, a wydatki w wysokości 141.828.348 zł. Planowane przychody budżetu to kwota 9.235.527 zł, a rozchody budżetu - 6.230.000 zł. Wieloletnia Prognoza obejmuje lata 2015-2020, a wartość zapisanych w niej przedsięwzięć wynosi 58,6 mln zł.

1.
atn_img_8898.jpg
2.
btn_img_8900.jpg
3.
ctn_img_8908.jpg
4.
tn_img_8894.jpg
5.
tn_img_8895.jpg
6.
tn_img_8896.jpg
7.
tn_img_8897.jpg
8.
tn_img_8899.jpg
9.
tn_img_8901.jpg
10.
tn_img_8902.jpg
11.
tn_img_8903.jpg
12.
tn_img_8904.jpg
13.
tn_img_8905.jpg
14.
tn_img_8906.jpg
15.
tn_img_8907.jpg
16.
tn_img_8909.jpg


Przedstawiając Radzie Powiatu projekt budżetu na 2015 roku starosta Karol Górski powiedział min. - Nie jest to budżet prosty, bo potrzeby są ogromne, a w niektórych dziedzinach pieniędzy brakuje np. do oświaty już dokładamy na 2015 rok ok. 900 tys. zł, a brakuje jeszcze ponad 1 mln zł. Ogromne potrzeby w dalszym ciągu są w zakresie remontów i modernizacji dróg i mostów, a dla przykładu na budowę tylko jednego mostu w Jankowej potrzebujemy aż 7 mln zł. Budżet będzie wymagał dyscypliny od Zarządu Powiatu i służb merytorycznych oraz wsparcia ze strony Rady. Optymizmem napawa jednak fakt, że budżet pozwala realizować wszystkie rozpoczęte i ujęte w planie zadania, a Prognoza Wieloletnia zapewnia dobre przygotowanie powiatu do korzystania z nowego rozdania środków unijnych.

Struktura dochodów budżetu na 2015 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:
1. Dochody bieżące – 90.955.898 zł,- 65,5%, w tym:
· subwencja ogólna – 50.281.892 zł,- 36,2 % (część oświatowa 41.293.759,- 29,7 %)
· dotacje celowe z Budżetu Państwa – 12.069.342 zł,- 8,7%
· dotacje od j. s. t. - 1.579.884 zł,- 1,1%
· dotacje na programy i projekty z udziałem środków europejskich – 2.362.876 zł,- 1,7%
· środki ARiMR na ekwiwalenty za uprawy leśne – 39.732 zł,- 0,1%
· dochody własne (PIT, CIT, realizacja zadań statutowych i innych) – 24.622.172 zł,- 17,7%
2. Dochody majątkowe – 47.866.923 zł, 34,5%
- dotacje na projekty z udziałem środków europejskich – 40,0 mln zł, 29,5%
- pomoc finansowa gmin na projekty krajowe – 2,4 mln zł, 1,7%
- dotacje z BP na zadania rządowe – 4,4 mln zł, 3,2%
- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 0,1 mln zł

Wydatki budżetu na 2015 rok:

1. Wydatki bieżące 84.548.774 zł,- 59,6%
2. Wydatki majątkowe 57.279.574 zł,- 40,4%

· wydatki na inwestycje z udziałem środków europejskich 52.191.994 zł,- 36,8%
· wydatki na pozostałe zadania inwestycje 5.087.580 zł,- 3,6%
Realizacja tych ambitnych zamierzeń inwestycyjnych, uzależniona będzie od efektu starań o 85 % dofinansowanie, ze środków europejskich, do projektu modernizacji ulicy Sikorskiego w Gorlicach. Prognozy w tym względzie są optymistyczne, a starania powiatu wspierane są przez Marszałków Małopolski oraz Miasto Gorlice.

Najwięcej wydatków inwestycyjnych, bo aż 47,1 mln zł ma trafić na inwestycje drogowe. Na drugim miejscu z kwotą 4,4 mln zł są inwestycje w obszarze geodezja i gospodarka nieruchomościami, a 1,9 mln zł w dziale ochrona środowiska.

Wydatki inwestycyjne projektowane do realizacji w 2015 roku finansowane będą
z następujących źródeł:

- środki UE i zagraniczne oraz dotacje celowe z B.P.  - 42,3 mln zł
- kredyty – 7,6 mln zł
- środki własne – 2,3 mln zł
- pomoc finansowa gmin – 2,4 mln zł (Miasta Gorlice – 2,253 mln zł na przebudowę ulic: Sikorskiego i Krakowskiej, Gminy Biecz – 230 tys. zł, jako dofinansowanie utrzymania hali sportowej, WTZ i przebudowę drogi Turza-Sitnica-Strzeszyn, Gminy Ropa – 58 tys. zł na przebudowę drogi Bielanka-Łosie-Ropa)


Najważniejsze zadania do realizacji w 2015 roku:


I. PROJEKTY INWESTYCYJNE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE lub zagranicznych– KONTYNUOWANE
- Scalanie gruntów we wsi Męcina Wielka, gmina Sękowa – część inwestycyjna (PROW) - 3 700 598 zł (wartość całego projektu)
- Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy Powiatem Gorlickim, Jasielskim i Bardejowskim - modernizacja drogi powiatowej nr 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie i nr 1498K Ropa-Wysowa-Granica Państwa (EWT) - 13 607 047 zł
- Małopolski szlak frontu wschodniego I wojny światowej (MRPO) - 780 751 zł
- Przygotowanie dokumentacji dla zagospodarowania Zbiornika Klimkówka (MRPO - 310 179 zł
- Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe CKPiU w Gorlicach (MRPO) - 437 604 zł
- Termomodernizacja budynku Starego Szpitala - dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach (POIŚ) - 4 885 532 zł

II. PROJEKTY INWESTYCYJNE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE lub zagranicznych – ROZPOCZYNANE
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych (MRPO) - 6 683 360 zł
- Budowa północnego obejścia Gorlic (przebudowa ul. Sikorskiego) - 32 497 950 zł

III. ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH – KONTYNUOWANE
- Scalanie gruntów we wsi Męcina Wielka, gmina Sękowa – VAT - 851 138 zł
- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa (Budowa obejścia Gorlic) - 50 945 zł

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH – ROZPOCZYNANE
- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa (Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 977) - 16 670 zł
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach NPPDL -  1 500 000 zł
- Pomoc finansowa dla Miasta Gorlice - NPPDL - 20 000 zł
- Zakupy inwestycyjne dla DPS przy ul. Michalusa - 15 000 zł

Podczas III sesji Rada podjęła także uchwały w sprawie:
- wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 roku – na kwotę 659 tys. zł – cztery zadania: opracowanie dokumentacji projektowej mostu w Jankowej, zakończenie budowy przepustu w Kwiatoniu i mostu w Śnietnicy, opracowanie dokumentacji „Przystanek Szymbark”, remont podłogi w sali gimnastycznej w ZSE w Gorlicach
- wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku przy ul, Bieckiej 9B w Gorlicach
- wydzierżawienia nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Gorlicach,
- delegowania radnych Krzysztofa Kosiby i Jana Przybylskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
- przyjęcia planu pracy Rady na 2015 rok.    

W trakcie sesji, po raz pierwszy w V kadencji, przeprowadzona została zbiórka pieniężna. Radni przekazali 960 zł dla Fundacji „Wyjdź z Domu” na organizację III wyprawy-pielgrzymki do Rzymu dla ponad 30 osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl