Facebook
16 czerwca 2019 00:55
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Budżet na rok 2019 uchwalony
Redaktor: Yvetta Walecka    27.12.2018. Drukuj Powiadom Znajomego

Rok 2018 w samorządzie powiatowym kończy się podjęciem przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwały budżetowej na 2019 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego. Zgodnie z uchwałą dochody budżetu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 121,7 mln zł, a wydatki w wysokości 125,8 mln zł.

 


Projekt budżetu na 2019 rok przedstawiła starosta Maria Gubała.
Dochody budżetu na 2019 rok –  121,7  mln zł w tym:
1. Dochody bieżące – 106,7 mln zł,
2. Dochody majątkowe – 15,0 mln zł

Wydatki budżetu na 2019 rok – 125,8 mln w tym:
1. Wydatki bieżące – 99,7 mln zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 26,1  mln zł

Struktura wydatków inwestycyjnych:

- drogowe –4,1 mln zł
- geodezyjne i kartograficzne – 4,5 mln zł
- turystyka –  4,0 mln zł
- oświatowe – 9,2 mln zł
- ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami – 4,3 mln zł
- polityka i pomoc społeczna – 0,08 mln zł

Pozytywne opinie o projekcie Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2019 rok wyraziły:
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – odczytał wicestarosta Stanisław Kaszyk,
- Komisja Budżetowa i Mienia Powiatu – odczytał przewodniczący komisji Janusz Augustowski.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gorlickiego na lata 2016-2022 przedstawiła skarbnik Krystyna Lewek.

Rada Powiatu Gorlickiego podjęła uchwały w sprawach: Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2019 rok (za- 23 radnych) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego (za –23 radnych).

Rada Powiatu podjęła także uchwały m.in. w sprawach:
  • wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkól i placówek oraz trybu kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania,
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gorlickiego na 2019 rok.

W III sesji Rady Powiatu Gorlickiego uczestniczyła m.in. poseł na Sejm RP Barbara Bartuś. Zabierając głos gratulowała radnym jednomyślnego głosowania na budżetem oraz złożyła życzenia wszelkiej pomyślności na nowy nadchodzący 2019 rok.
Ponadto radni złożyli interpelacje i wnioski, które wraz z odpowiedziami dostępne będą w BIP.
Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg złożył radnym i uczestnikom sesji życzenia noworoczne.

1.
img_7941.jpg
2.
img_7943.jpg
3.
img_7945.jpg
4.
img_7946.jpg
5.
img_7947.jpg
6.
img_7948.jpg
7.
img_7949.jpg
8.
img_7950.jpg
9.
img_7951.jpg
10.
img_7952.jpg
11.
img_7956.jpg
12.
img_7957.jpg
13.
img_7958.jpg
14.
img_7961.jpg
15.
img_7963.jpg
16.
img_7966.jpg
17.
img_7966a.jpg
18.
img_7968.jpg
19.
img_7970.jpg
20.
img_7972.jpg
21.
img_7972a.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl