• Imieniny:  Leszka, Tamary, Karola

Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi Interesantów w związku z trwającym stanem epidemii.

Kontakt  Interesantów możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, poczty polskiej, firm kurierskich oraz okna podawczego, które zostało utworzone w budynku administracyjnym przy ul. 11 Listopada 6, ze względu na konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami.

W sytuacji konieczności uzyskania potwierdzenia wpływu składanych przez Interesanta dokumentów, winny być one wysłane listem poleconym. W przypadku nie skorzystania z tej możliwości - na wyartykułowaną przez Interesanta prośbę - możliwe jest przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej skanu dokumentu z pieczęcią wpływu dziennika podawczego.

W przypadkach wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych lub innych uzasadnionych okoliczności, możliwy jest bezpośredni kontakt Interesantów z Pracownikami Urzędu po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem środków komunikacji (telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Do bezpośredniej obsługi umówionych wcześniej Interesantów Starostwa wyznaczono następujące punkty:

  • Biuro Podawcze i Sekretariat Starosty w budynku przy ul. Bieckiej 3
  • Wydziały Architektury i Budownictwa, Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami  oraz Kasa Urzędu - w budynku przy ul. 11 Listopada 6 (przy wejściu od strony ul. Bardiowskiej)
  • Wydział Komunikacji i Dróg oraz Ochrony Środowiska oraz Kasa Urzędu - w budynku przy ul. Michalusa 18
  • Terenowy Punkt Paszportowy - w budynku przy ul. Michalusa 18
  • Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Słonecznej 7

Dane kontaktowe do pracowników poszczególnych wydziałów prowadzących obsługę bezpośrednią opublikowane są na stronie internetowej Powiatu Gorlickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na drzwiach urzędów.

Podczas wizyty w urzędzie Interesanci proszeni są o używanie środków ochrony osobistej (maseczek i rękawiczek). 

Dane kontaktowe:

STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Telefon (18) centrala 35-35-380;  fax. 35-37-545

Starosta – Maria Gubała
Wicestarosta – Stanisław Kaszyk
Gorlice, ul. Biecka 3, pok 4 i 6
Sekretariat tel. (18) 35-48-701
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Powiatu – Krzysztof Augustyn
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 2
Sekretariat tel. (18) 35-48-701
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Powiatu – Krystyna Lewek
Gorlice, ul. Biecka 3, pok.10
tel. (18) 35-48-704
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydziały, referaty i stanowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Dyrektor – Aleksander Żelazny
Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 210
tel. (18) 35-48-750
biuro podawcze (18) 35-48-751, 35-48-752  
sprawy obywatelskie(18) 35-48-753  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terenowy Punkt Paszportowy
ul. Michalusa 18
tel. (18) 35-48-754

Wydział Finansowo – Księgowy
Skarbnik Powiatu - Krystyna Lewek
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 10
tel. (18) 35-48-704
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Dyrektor – Tadeusz Mikrut
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 216
tel. (18) 35-48-770, 35-48-771
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Rozwoju i Inwestycji
Dyrektor – Daniel Markowicz
Gorlice, ul. Biecka 3 pok. 111
tel. (18) 35-48-790, 35-48-792
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Komunikacji i Dróg
Dyrektor – Stanisław Zieliński
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. (18) 35-24-324
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prawa jazdy: tel. (18) 35-24-331
Rejestracja pojazdów: tel. (18) 35-24-320

Wydział Komunikacji i Dróg  posiada własną stronę internetową:
www.komunikacja.powiatgorlicki.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor – Agnieszka Szurek
Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 301
tel. (18) 35-48-731
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Ochrony Środowiska
Dyrektor – Marcin Janik
Gorlice, ul. Michalusa 18, pok. 2
tel.(18) 35-48-760, 35-48-761
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geolog Powiatowy - Daniel Huk
Gorlice, ul. Michalusa 18, pok.1
tel. (18) 35-48-762
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Dyrektor – Maria Halińska
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. (18) 35-48-744
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geodeta Powiatowy - Maria Halińska
Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 201
tel. (18)  35-48-741, 35-48-742,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Dyrektor – Dorota Sobczyk
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. (18)  35-48-703
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 1
tel. (18)  35-48-747
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona dla geodetów https://gorlicki.webewid.pl
Strona dla gmin https://gorlicki.webewid.pl/IntraEwid

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor - Aneta Hec-Wałęga
Gorlice, ul. 11 Listopada 6 pok. 206
tel. (18) 35-48-749, 35-48-745
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Polityki Społecznej
Dyrektor - Maciej Foryś
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 209
tel. (18) 354-87-69, 354-87-55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Urszula Wiejaczka - Przewodnicząca
tel. 18 35-24-260
38-300 Gorlice
ul. Słoneczna 7

Referat Audytu, Kontroli i Ochrony Danych
Agnieszka Szkaradek
Gorlice, ul. 11 listopada 6, pok. 303
tel. (18) 35-48-794
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Obsługi Prawnej
Jerzy Serafin i Dariusz Napora
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 7 i 8
tel. (18) 35-48-781 i 35-48-786
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Zamówień Publicznych
Jarosław Górski
Gorlice, ul. Biecka 3  pok. 204
tel. (18) 35-48-791
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Marta Orlewska
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 206
tel. (18) 35-48-789
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Krzysztof Majcher
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 103
tel. (18) 35-48 780
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. Osobowych
Anna Halczuk
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 205
tel. (18) 35-48- 758
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych
Dorota Myszkowska - Janik
Gorlice, ul. Biecka 3, pok. 101
tel. (18) 35-48-777, 533-369-636
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Łukasz Dziuban
Gorlice, ul. 11 Listopada 6, pok. 303
tel. (18) 35-48-794
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POWIAT GORLICKI TO:

Feature image 110000 MIESZKAŃCÓW
Feature image 996 KM2 POWIERZCHNI
Feature image 37 PROJEKTÓW EU
Heraldic logo
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E