• Imieniny:  Leszka, Tamary, Karola

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg zwołuje XVIII sesję Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 10.00. Obrady odbędą się w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego
3. Informacja na temat zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków krajowych i zewnętrznych.
4. Informacja na temat zadań audytowych i kontrolnych realizowanych w 2019 r.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gorlickiego za rok 2019.
6. Przekazanie Sprawozdania Finansowego Powiatu Gorlickiego za rok 2019.
7. Przekazanie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gorlickiego wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gorlickiego za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorlicki oraz trybu postępowania w tym zakresie.
9. Przyjęcie informacji z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.
10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych z XVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

POWIAT GORLICKI TO:

Feature image 110000 MIESZKAŃCÓW
Feature image 996 KM2 POWIERZCHNI
Feature image 37 PROJEKTÓW EU
Heraldic logo
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E