• 02 marca 2024
  • Imieniny:  Heleny, Halszki, Pawla

Zarząd Powiatu Gorlickiego z dniem 25 października 2023 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2024 roku.

Zadanie polega na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku  jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (zadanie Nr 1) oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej wraz z nieodpłatną mediacją zadanie Nr 2) na terenie powiatu gorlickiego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zadanie Nr 1
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) zlokalizowanego w miejscowości Biecz – w siedzibie dawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieczu ul. Tysiąclecia 3 - czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 oraz realizacja zadań z edukacji prawnej.

Zadanie Nr 2
Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją ( NPO) zlokalizowanego w miejscowości Łosie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu – czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 -19.00 oraz realizacja zadań z edukacji prawnej.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność pożytku publicznego.
O powierzenie prowadzenia punktów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Małopolskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  lub świadczenia nieodpłatnej mediacji ( wpis na listę wojewody potwierdza, że organizacja wykazała możliwość świadczenia nieodpłatnej mediacji poprzez udokumentowanie współpracy z kwalifikowanym mediatorem).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 17 listopada 2023 roku do godz. 15.30 na Dzienniku Podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach ( pok. Nr 2 ) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Gorlicach 38-300 Gorlice ul. Biecka 3 ( decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego).

SZCZEGÓŁY KONKURSU na stronie BIP Powiatu Gorlickiego

W sumie w 2024 roku na terenie Powiatu Gorlickiego będą funkcjonować, podobnie jak w latach ubiegłych -  4 punkty NPP i NPO ( w Gorlicach, w Bieczu, w Bobowej oraz w Łosiu). Punkty znajdować się będą w dotychczasowych lokalizacjach.

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E