• 02 marca 2024
  • Imieniny:  Heleny, Halszki, Pawla

Analiza i ocena stanu realizacji zadań oświatowych przez Powiat Gorlicki za rok szkolny 2022/2023 z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty, maturalnego i egzaminu zawodowego, działań podejmowanych przez szkoły i placówki nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty była głównym tematem LIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

Informacje dotyczące liczby uczniów w szkołach, wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2022/2023, przedstawił Tadeusz Mikrut - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

W roku szkolnym 2022/2023 do szkół prowadzonych przez Powiat uczęszczało 4 707 uczniów, a ich liczba w poszczególnych placówkach wyglądała następująco:

🔹 I LO w Gorlicach – 824 uczniów

🔹 ZSZ w Gorlicach – 609 uczniów

🔹 ZST w Gorlicach – 669 uczniów

🔹 ZSE w Gorlicach – 525 uczniów

🔹 ZS Nr 1 w Gorlicach – 860 uczniów

🔹 LO w Bieczu – 190 uczniów

🔹 ZSZ w Bieczu – 297 uczniów

🔹 ZSO w Bobowej – 344 uczniów

🔹 ZSZ w Bobowej – 252 uczniów  

🔹 SOS-W w Szymbarku – 94 uczniów

🔹 SOS-W w Kobylance – 43 uczniów

Z zajęć pozaszkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach korzystało 587 uczestników, a w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Bieczu 357 wychowanków. Praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło 614 uczniów, w tym z ZS Nr 1 w Gorlicach 29 uczniów, ZST w Gorlicach 474 uczniów, ZSZ Biecz 79 uczniów, ZSZ Bobowa 32 uczniów.

Z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną wraz z filią w Bieczu skorzystało 939 uczniów i wychowanków przedszkoli, ponadto Poradnia wydała 1161 opinii i 240 orzeczeń.

Powiat gorlicki może poszczycić się dobrymi wynikami matur. Zdawalność matur w sesji 2022 r. w liceach wyniosła 98% (w województwie 95,9%, w kraju 94,6%), a w technikach 86% (w województwie 86,6%, w kraju 81,5%) i daje szkołom powiatu gorlickiego wysoką pozycję w Małopolsce. Uczniowie techników i szkół branżowych zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w formie egzaminu pisemnego i praktycznego.

W roku szkolnym 2022/2023 w jednostkach oświatowych realizowanych było:

🔹 12 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o całkowitej wartości 6 054 261 zł (wartość w roku 2023: 1 773 523 zł)

🔹 4 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM związane z kształceniem ogólnym – całkowita wartość projektu: 178 123 zł (wartość w 2023 r.: 178 123 zł)

🔹 21 projektów realizowanych w ramach POWER – całkowita wartość projektu 5 429 238 zł (wartość w roku 2023: 4 540 746 zł)

🔹 1 projekt finansowany ze środków krajowych – kontynuacja – całkowita wartość projektu 636 966 zł (wartość w roku 2023: 121 146 zł)

Rada przyjęła również informację na temat funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w roku 2022 w powiecie gorlickim. Wg spisu na terenie powiatu zamieszkują dwie mniejszości: etniczna łemkowska – 1 373 osoby i narodowa ukraińska – 238 osób. Na terenie powiatu gorlickiego działają następujące organizacje mniejszości narodowych i etnicznych:

🔹 Zjednoczenie Łemków

🔹 Stowarzyszenie Ruska Bursa

🔹 Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS

🔹 Stowarzyszenie Promocji i Twórczości Łemkowskiej SERENCZA

W 2022 r. Zjednoczenie Łemków oprócz działalności statutowej zrealizowało: coroczne święto Kultury Łemkowskiej „XXXVIII Łemkowska Warta” w Zdyni, prowadziło ośrodek kultury Centrum Kultury im.B.I.Antonycza w Gorlicach oraz Bibliotekę im. Kuryłłów, organizowało spotkania kulturalne (literackie, tematyczne w formie online), organizowało konkursy dla dzieci i młodzieży (konkurs wiedzy o Łemkowszczyźnie oraz konkurs plastyczny „Łemkowszczyzna okiem dziecka”), zorganizowało Łemkowski Kermesz we wsi Olchowiec, koordynowało naukę nauczania języka ojczystego w lokalnych punktach nauczania, prowadziło amatorskie zespoły dziecięce: „Lemkiwskij Perstenyk”z Gładyszowa, „Barwinok” z Krakowa oraz „Czyżyki” z Wrocławia, działalność wydawniczą oraz poradnictwo prawne dla osób indywidualnych starających się o odzyskanie utraconego  mienia w ramach deportacyjnej akcji „Wisła”, organizowało pomoc materialną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (osób starszych, samotnych, poszkodowanych przez los).

W roku 2022, Stowarzyszenie „Ruska Bursa” kontynuowało wszystkie zakładane cele: prowadzenie biblioteki oraz izby pamięci im. Iwana Rusenki, integrowało środowisko Łemków, prowadziło działalność naukową, edukacyjną, wydawniczą i artystyczną na rzecz środowiska łemkowskiego. Przeprowadziło kilka imprez kulturalnych, m.in.: obchody upamiętnianie 75.rocznicy akcji „Wisła”,  spotkanie integracyjne dla uczniów języka łemkowskiego z okazji Dnia Dziecka, spotkanie twórców tekstów kultury XXX „Łemkowska Jesień Twórcza”, spotkanie patriotyczne związane z obchodami „Dnia Rusinów Polski”, spotkanie wigilijne.
Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA” roku ub. realizowało projekt pn. „Twórcza interpretacja tradycji – 25 lat zespołu Serencza”, w ramach którego zorganizowanych zostało 6 koncertów, w Szymbarku, Bielance, Uściu Gorlickim, Zyndranowej, Łosiu.Rada podjęła m.in.: uchwały:

🔹 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na rok 2023

🔹 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego

🔹 udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW nr 981 z drogą powiatową nr 1567K w miejscowości Wilczyska – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego w lata 2022-2023

🔹 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gładyszowie

Interpelacje i zapytania radnych oraz nagranie z LIII sesji dostępne będą BIP.

More Joomla Extensions

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E