• 02 marca 2024
  • Imieniny:  Heleny, Halszki, Pawla

W piątek 18 listopada w Starostwie Powiatowym w Gorlicach podpisane zostały umowy na wykonanie kolejnych zadań drogowych.

I zadanie: Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana
Inwestycja polega na rozbiórce dwóch obiektów mostowych stalowych o konstrukcji drewnianej i ich odbudowie. Inwestycja obejmować będzie odbudowę dojazdów do mostów, wykonanie obrukowania stożków, koszy siatkowo-kamiennych na prawym i lewym brzegu potoku oraz wykonanie elementów zabezpieczających ruch pieszych. W ramach kosztów zadania zakłada się pokrycie kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Termin realizacji: 2024 r.
Wartość inwestycji: 4 750 584,13 zł
Przyznane dofinansowanie 95%: 4 505 454,92 zł
Udział własny: 245 129,21 zł
Wykonawca: PDM GODROM Sp. z o.o.
 
II zadanie: Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin: Ropa, Łużna, Sękowa, Bobowa.
Opis inwestycji:  
Zadaniem objęte zostanie 5 dróg powiatowych:
1505K Ropa – Gródek – Biała Niżna,
1469K Gorlice – Bystra - Łużna,
1493K Siary - Owczary,
1466K Stróże Polna - Łużna,
1506K Jankowa – Stróżna - Szalowa
Zadanie polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego dróg poprzez rozbiórkę istniejącej, zniszczonej warstwy bitumicznej, wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne, odtworzeniu stabilizacji, odtworzenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego. Zostanie odtworzona nawierzchnia asfaltowa, pobocza i odmulone rowy. W ramach kosztów zadania zakłada się pokrycie kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Termin realizacji: 2023 r.
Wartość inwestycji: 9 233 816,14 zł
Przyznane dofinansowanie 95%:  8 753 125,33 zł
Udział własny: 480 690,81 zł
Wykonawca: PDM GODROM Sp. z o.o.


W popisaniu uczestniczyli Senator RP Wiktor Durlak, Starosta Gorlicki Maria Gubała, Wicestarosta Stanisław Kaszyk, członkowie Zarządu Powiatu Michał Diduch, Jerzy Nalepka, Adam Urbanek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman Dziubina, radny Ryszard Guzik, dyrektor PZD Rafał Wojna oraz przedstawiciele wykonawcy PDM GODROM sp. z o.o.

To kolejne rządowe wsparcie, które otrzymaliśmy, a które pozwoli nam zrealizować inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort jazdy podróżujących - mówi starosta Maria Gubała. Pragnę serdecznie podziękować rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego, który odpowiadając na nasze potrzeby przydzielił nam środki, o które aplikowaliśmy. Dziękuję również parlamentarzystom ziemi gorlickiej za udzielone wsparcie - dodaje.

More Joomla Extensions

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E