• Imieniny:  Izydora, Waclawa

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg zaprasza na XV sesję Rady Powiatu Gorlickiego,, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej w Gorlicach.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego

3.Informacja dotycząca funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu gorlickiego.

4.Informacja dotycząca zabezpieczenia świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii na terenie powiatu gorlickiego.

5. Informacja dotycząca funkcjonowania i wyników ekonomicznych:
    a) Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
    b) Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach – z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań finansowania usług zdrowotnych

6.Sprawozdanie z działalności Wydziału Polityki Społecznej w obszarze zdrowia w 2019 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Pagorzynie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Gorlicach (ul. Hallera)

9.Przyjęcie informacji z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.

10.Odpowiedzi na interpelacje, zapytana i wnioski Radnych z XIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

11.Interpelacje i zapytania Radnych.

12.Wnioski i oświadczenia radnych.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie posiedzenia.

POWIAT GORLICKI TO:

Feature image 110000 MIESZKAŃCÓW
Feature image 996 KM2 POWIERZCHNI
Feature image 37 PROJEKTÓW EU
Heraldic logo
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E