Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję programu, którego celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności.

Wszyscy organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej już od 2 stycznia 2020 roku mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa. Pula środków przeznaczonych na realizacje konkursowych pomysłów wynosi 500 tys. zł.
W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

  • wydarzeń i spotkań technologicznych takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkowe, itp.,
  • wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy beące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń i spotkań, w tym:

  • podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, którym celem jest rozwój środowiska star-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,
  • podmioty  działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych

Wszelkie informacje dostępne w BIP.