Facebook
21 kwietnia 2018 06:11
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
150 lat powiatu gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    22.09.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Powiat gorlicki powstał w 1867 roku. Jego pierwszym starostą był Juliusz Błoński, a pierwszym marszałkiem Wydziału Powiatowego Jan Płocki. Początkowo powiat gorlicki liczył 875 km kw. powierzchni i 56 tys. ludności. W czasie 150 lat przechodził różne koleje losu, a nawet całkowicie zniknął z mapy Polski.Od 1920 roku powiat gorlicki wchodził w skład nowo utworzonego województwa krakowskiego. W 1932 roku w wyniku reformy administracyjnej zyskał powierzchnię 1082 km kw. i liczył 104 800 mieszkańców.
Kolejne ważne nazwiska związane z historią powiatu gorlickiego to:
- Seweryn Bańkowski – starosta powiatu gorlickiego i kołomyjskiego, radca namiestnictwa we Lwowie
- Wiktor Sas – Tustanowski – długoletni starosta powiatu gorlickiego
- Władysław Długosz – długoletni marszałek Wydziału Powiatowego
- dr Aleksander hr. Skrzyński – radca starostwa powiatowego
- Wojciech Biechoński – wieloletni członek Rady Powiatowej i burmistrz Gorlic.
Niekwestionowany wpływ na rozwój gospodarczy powiatu gorlickiego miał Wilhel MacGarvey.  

Po II wojnie światowej od 1945 roku aż do 1975 powiat gorlicki wchodził w skład województwa rzeszowskiego. W tym czasie skorygowano, czyli zmniejszono jego powierzchnię do 1079 km kw. Liczył również mniej mieszkańców tj. 96 585.    

Niestety w 1975 r. nastąpiła likwidacja powiatu gorlickiego i podział jego terytorium między województwa: nowosądeckie, krośnieńskie i tarnowskie.

Powrót na mapę Polski nastąpił dopiero w 1998 roku. Wtedy też w wyniku starań samorządowców miast i gmin ziemi gorlickiej włączony został do województwa małopolskiego.

11 października 1998 roku odbyły się pierwsze, wolne wybory samorządowe do Rady Powiatu Gorlickiego i nastąpił  wybór 40-osobowej rady. Rozpoczęła się nowa era powiatu gorlickiego.

30 kwietnia 2002 r. Rady Powiatu Gorlickiego podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi i pieczęci powiatu gorlickiego.

29 maja 2002 r.  nastąpił Akt nadania sztandaru powiatowi gorlickiemu. Fundatorami sztandaru byli radni.

Od 2002 r. Radę Powiatu tworzy 23 radnych.

Starostowie i przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego 1998-2017:
- starostowie:  Andrzej Welc, Witold Kochan, Mirosław Wędrychowicz i Karol Górski
- przewodniczący: Mieczysław Przybylski, Czesław Kłapsa, Marek Bugno.

Najdłużej w Radzie Powiatu Gorlickiego, czyli od 1998 roku przez wszystkie pięć kadencji nieprzerwanie do chwili obecnej pracują: Zofia Kamińska, Karol Górski, Marek Bugno, Karol Tenerowicz i Adam Urbanek.


Warto zaznaczyć, że z Rady Powiatu Gorlickiego wywodzą się posłowie na Sejm RP: Barbara Bartuś i Witold Kochan oraz śp. Jan Knapik.

Radni Rady Powiatu Gorlickiego od I do V kadencji

1.
r1.jpg
2.
r2.jpg
3.
r3.jpg
4.
r4.jpg
5.
r5.jpg
6.
r6.jpg
7.
r7.jpg
 


Przypominamy najważniejsze wydarzenia i inwestycje z najnowszej historii powiatu gorlickiego z lat 1998 – 2017

    W lipcu 1998 r. Sejm RP reaktywował powiat gorlicki. Dzięki tej decyzji ziemia gorlicka znów stała się integralną całością. Rozdzielona w 1975 roku między trzy województwa: nowosądeckie, krośnieńskie i tarnowskie stała się ich peryferiami i dopiero koncepcja powiatów samorządowych i dużych województw dała szansę na jej scalenie. Szansa ta została wykorzystana i to był pierwszy sukces rodzącego się samorządu powiatu gorlickiego, którego historia liczy 150 lat.
    Kolejny - to wygrana batalia o przynależność do województwa małopolskiego. Przemawiały za tym nie tylko względy historyczne, ale przede wszystkim fakt, że Kraków jako jeden z największych ośrodków gospodarczych i intelektualnych kraju dawał większe możliwości rozwoju. Cy był to słuszny wybór oceni historia.
    Patrząc na minione lata można stwierdzić, że był to czas wielu ważnych inicjatyw oraz dużych i małych osiągnięć, czas niezwykle pracowity i bogaty w wielomilionowe inwestycje.

I kadencja 1998 – 2002
    11 października 1998 roku odbyły się pierwsze, wolne wybory do Rady Powiatu Gorlickiego i nastąpił wybór 40-osobowej Rady. Jej przewodniczącym został Mieczysław Przybylski, a pierwszym starostą odrodzonego powiatu Andrzej Welc. Kolejnym krokiem określającym powiatową tożsamość była uchwała Rady Powiatu Gorlickiego z 30 kwietnia 2002 roku o ustanowieniu herbu, flagi i pieczęci powiatu gorlickiego. Miesiąc później 29 maja 2002 roku nastąpił Akt nadania sztandaru powiatowi gorlickiemu, którego fundatorami byli radni.

Widoczne efekty I kadencji to przede wszystkim:
- oddany do użytku budynek Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 84,
- rozpoczęta budowa obiektu Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach oraz utworzenie Gorlickiej Strefy Ekonomicznej,
- modernizacja  drogi wojewódzkiej Moszczenica - Gorlice - Konieczna,

Rozpoczęła się także modernizacja obiektów oświatowych oraz wieloletni proces restrukturyzacji i modernizacji Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach. 

1.
6_0001.jpg
2.
6_0002.jpg
3.
dr.jpg
4.
koniecz.jpg
5.
koniecz1.jpg


II kadencja 2002 – 2006
    Drugie wybory Rady Powiatu Gorlickiego odbyły się 27 października 2012 roku i od tej pory Rada liczy 23 radnych. Jej przewodniczącym został Czesław Kłapsa, a funkcję starosty pełnił Witold Kochan, a po jego nominacji na wojewodę małopolskiego starostą został Mirosław Wędrychowicz.

Do najważniejszych zadań należały:
- termomodernizacja budynku głównego szpitala z  modernizacją systemu grzewczego, utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowej,
- modernizacja drogi powiatowej Ropa – Wysowa,
- rozpoczęła się termomodernizacja budynków oświatowych,
- nastąpiło oddanie do użytku nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach przy ul 11 Listopada 56.
 

1.
droga ropa wysowa.jpg
2.
i festiwal muzyki cerkiewnej w beskidzie niskim.jpg
3.
inauguracja dzialalnosci uzw 2006.jpg
4.
mosty starosty 2006.jpg
5.
policja1.jpg
6.
przekazanie lasera.jpg
7.
sala kromer.jpg
8.
szpital termomodernizacja.jpg
9.
wielofunkcyjna placowka opiekunczo-wychowawcza razem.jpg


III kadencja 2006 – 2010
    Kolejne wybory samorządowe odbyły się 12 listopada 2006 roku. Przewodniczącym Rady Powiatu został Marek Bugno, a starostą Mirosław Wędrychowicz.

Dzięki środkom unijnym i europejskim w latach 2007 – 2010 samorząd powiatowy przeznaczył na inwestycje aż 119,2 mln zł, a powiat korzystał z 12 różnych źródeł finansowania.

Priorytety:
- modernizacja szpitalnych oddziałów i zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego ze środków norweskich,
- na drogach powiatowych: modernizacja dróg do uzdrowisk Wysowa i Wapienne, mała obwodnica Gorlic, budowa nowych mostów w Ropie, Brunarach, Mszance, Bystrej, Śnietnicy i Banicy, a także stabilizacja osuwisk: w Bystrej, Sitnicy i Hańczowej,
- dalsza termomodernizacja obiektów szkolnych.
  
    Zarząd Powiatu Gorlickiego we współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego doprowadził do utworzenia w Gorlicach „Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów” oraz remontu kasztelu w Szymbarku, gdzie powstał Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku.
    W maju 2009 roku, na 10-lecie istnienia powiatu gorlickiego, w Starostwie Powiatowym w Gorlicach odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Władysława Długosza.

1.
2009 rok tablica pamiatkowa w starostwie.jpg
2.
95 rocznica itwy pod gorlicami.jpg
3.
dozynki powiatowe wilczyska 2008.jpg
4.
mala obwodnica gorlic.jpg
5.
muzyka cerkiewna w beskidzie niskim 2011.jpg
6.
nowe rondo w usciu gorlickim.jpg
7.
nowy most w brunarach2.jpg
8.
nowy most w ropie.jpg
9.
rozbudowany i zmodernizowany sosw w szymbarku2.jpg
10.
termomodernizacja zsz w gorlicach2.jpg


IV kadencja 2011 – 2014

        21 listopada 2010 roku odbyły się czwarte wybory samorządowe 23-osobowej Rady Powiatu Gorlickiego. Jej przewodniczącym został ponownie Marek Bugno, a starostą Mirosław Wędrychowicz.

        W IV kadencji samorząd powiatowy przeznaczył na inwestycje 89,1 mln zł. Był to czas bardzo wielu projektów z udziałem środków unijnych oraz szeregu zadań innowacyjnych z zakresu edukacji, geodezji, czy ekologii.

Najważniejsze inwestycje to: 
- Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim
- nowe mosty i przepusty w Stróżnej, Wilczyskach, Szalowej, Stawiszy, Uściu Gorlickim, Śnietnicy, Kwiatoniu,
- oddano do użytku nowy blok operacyjny i zmodernizowano kolejne oddziały oraz oddano do użytku nowe lądowisko dla helikopterów ratowniczych,
- przeprowadzono gruntowną modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach,
- do użytku oddano nową halę sportową przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach oraz nowo wybudowane skrzydło Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku.

1.
1przystanek szymbark.jpg
2.
2zmodernizowana droga malastow jasionka.jpg
3.
4nowy most w usciu gorlickim.jpg
4.
5na bloku operacyjnym.jpg
5.
6 odsloniecie popiersia prof franciszka janika.jpg
6.
6oiom.jpg
7.
cepeliada krakow 2012.jpg
8.
ckpiu.jpg
9.
dozynki moszczenica 2011.jpg
10.
hala sportowa zs nr 1 w gorlicach.jpg
11.
mosty starosty 2011.jpg
12.
muzyka cerkiewna w beskidzie niskim 2011.jpg
13.
nowy most na drodze jankowa-strozna- szalowa.jpg
14.
powiaotwe poczty sztandarowe.jpg
15.
pracownia samochodowa w ckpiu.jpg
16.
rajd magurski classic auto 2011.jpg
17.
sztab mackensena przystanek szymbark.jpg
    

V kadencja 2014 – 2018

Na półmetku kadencji

    16 listopada 2014 roku mieszkańcy powiatu wybrali radnych Rady Powiatu Gorlickiego na V kadencję. Przewodniczącym Rady po raz trzeci został Marek Bugno, a starostą Karol Górski.

   Najważniejsze inwestycje:
- budowa północnego obejścia Gorlic,
- nowy most na rzecze Biała w Jankowej,
- nowa sala audiowizualna w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach,
- gruntownie zmodernizowano prawie 100-letni budynek „Starego Szpitala”,
- na szpitalnym dachu pojawiły się ogniwa fotowoltaiczne,
- ponadto w szpitalu: rozbudowano Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, przeprowadzono remont na oddziale endokrynologicznym, przebudowano IV p. w budynku głównego, zakupiono urządzenia do gastroskopii i kolonoskopii oraz 4 ambulanse sanitarne. 

   

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl