Po raz kolejny w tym roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał małopolskim jednostkom samorządu terytorialnego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie  w wysokości 840 tys. złotych, uzyskał m.in. Powiat Gorlicki.

Uroczystego przekazania promes dokonał wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas spotkania w Tarnowie.
Promesę z rąk wojewody Piotra Ćwika odbierała w Tarnowie Starosta Gorlicki Maria Gubała. Wysokość dotacji dla powiatu gorlickiego wynosi 840 tys. złotych z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica w miejscowości Czarna.
- Drogi, które zostaną wyremontowane dzięki dzisiaj przekazanemu wsparciu, służą w pierwszej kolejności mieszkańcom okolicznych miast i wiosek. Są też źródłami zasilającymi główne arterie komunikacyjne. Żywioł jest siłą, wobec której człowiek okazuje się niejednokrotnie bezbronny. Jesteśmy jednak odpowiedzialni za przywracanie dobrego stanu infrastrukturze zniszczonej siłą żywiołu i to właśnie czynimy, udzielając wsparcia samorządom m.in. w takiej formie jak dzisiaj. - mówił wojewoda Piotr Ćwik.
Promesy otrzymały również gminy: Ryglice, Zakliczyn i Żabno.

Źródło i zdjęcia UW w Krakowie

More Joomla Extensions