W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Małopolska Gala Lokalnych Grup Działania. Podziękowania za lata współpracy dla 32 wyróżnionych gmin złożył wicemarszałek Łukasz Smółka. Wśród zaproszonych gości była również reprezentująca nasz powiat Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki. 

Lokalne Grupy Działania z terenu Małopolski obchodzą w tym roku jubileusz swojej działalności. W trakcie uroczystości wicemarszałek Łukasz Smółka wraz Iwoną Gibas, wiceprzewodniczącą sejmiku województwa małopolskiego wręczali pisemne podziękowania i gratulowali obecnym reprezentantom LGD.
Wicemarszałek Łukasz Smółka w imieniu samorządu województwa małopolskiego składał przybyłym gratulacje z okazji jubileuszu, dziękując jednocześnie wszystkim zaangażowanym w aktywność na rzecz Lokalnych Grup Działania. Życzył również powodzenia w dalszej pracy na rzecz Małopolski, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą, owocną współpracę.
Dzięki Państwa pracy wydajemy fundusze europejskie i wspieramy lokalną społeczność, jednocześnie wspólnie dbając przy tym o to, aby wsparcie otrzymywały dobre i przemyślane projekty. Dzięki takiej współpracy jesteśmy pewni, że z rezultatów tych inwestycji Małopolanie będą korzystać jeszcze przez wiele lat.  Nie sposób przecenić wkładu LGD w rozwój małopolskich miejscowości. Wzrost przedsiębiorczości na wsiach to w głównej mierze Państwa zasługa i sukces – powiedział wicemarszałek na zakończenie wystąpienia.
Wśród 32 wyróżnionych gratulacje odbierała również Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, reprezentowana przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Stanisława Kaszyka wraz z delegacją. 

Informacja i zdjęcia www.malopolska.pl

Joomla Extensions