Sobota 30 Maja 2015, Imieniny: Andonik, Feliks,
Ferdynand, Joanna,
Sulimir
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Miasto Gorlice
Redaktor: Administrator    22.07.2009. Drukuj Powiadom Znajomego

Historia

Pocztki Gorlic wi si z osob stolnika sandomierskiego Dersawa I Karwacjana, pochodzcego z rodu krakowskich bankierów i kupców. On to, w uznaniu zasug w 1354  roku otrzymuje od króla Kazimierza Wielkiego przywilej utworzenia miasta u zbiegu Ropy i Skówki. Pocztkowo Gorlice rzdz si prawem polskim, pocztkiem XV wieku przeniesione zostaj na prawo magdeburskie. W tym czasie jest to miasto rzemielniczo - handlowe. Miejscowi póciennicy, sukiennicy, szewcy, krawcy, piekarze, browarnicy i inni syn nie tylko w miastach Podkarpacia i Krakowie, utrzymuj take kontakty z miastami tzw. Górnych Wgier (obecna Sowacja) a w szczególnoci Bardejovem. Odbywaj si tutaj cotygodniowe targi oraz dwa razy do roku wielkie targi z udziaem kupców wgierskich.
W drugiej poowie XVI wieku dziedzicami Gorlic zostaje rodzina Odrowy Pieników. To dziki nim miasto staje si wanym orodkiem kalwinizmu na Pogórzu - odbywa si tu, midzy innymi, kolokwium trzech wyzna: katolików, kalwinów i braci polskich. W 1625 roku poow miasta wykupuje rodzina Rylskich - równie zagorzali reformatorzy. W okresie "potopu szwedzkiego" ci ostatni staj po stronie najedcy, natomiast Pienikowie pozostaj przy królu Janie Kazimierzu. Dlatego te, w 1657 roku, poczony oddzia wojsk szwedzko-siedmiogrodzkich niszczy cz Gorlic nalec do Pieników - z 1200 mieszkaców pozostaje po wojnach w 1662 r., 284 osoby. Stopniowy rozwój miasta nastpuje w wieku XVIII , a w drugim dwudziestoleciu zostaje wykupione od Pieników i Rylskich przez rodzin towskich.
Po pierwszym rozbiorze Polski miasto znajduje si pod zaborem austriackim. Miasto jest ju wtedy dobrze zagospodarowane i synie z rzemiosa i handlu. Okoo poowy XIX wieku liczy prawie 4000 mieszkaców. Nowy, potny impuls rozwojowy przynosi rozwój przemysu naftowego, którego kolebk na ziemiach polskich by wanie region gorlicki. W latach 1853-1858 swoj pracowni ma tutaj Ignacy ukasiewicz, farmaceuta, konstruktor lampy naftowej. Tutaj udoskonala swoj lamp, konstruuje pierwsz latarni uliczn oraz udoskonala destylacj ropy naftowej. On zakada pierwsze kopalnie, organizuje spóki naftowe, buduje destylarnie przemysowe. Z jego inicjatywy powstaje Krajowe Towarzystwo Naftowe z siedzib w Gorlicach, tu te wychodzi pierwsze polskie czasopismo naftowe "Górnik".
Ze wzgldu na rosnce znaczenie gospodarcze w 1865 roku Gorlice staj si miastem powiatowym. Dziewi lat póniej miasto posiadajce wikszo drewnianej zabudowy trawi wielki poar, szybko si jednak odbudowuje. Na wschód od miasta powstaj liczce si w Galicji dwa zakady przemysowe: fabryka narzdzi i maszyn wiertniczych i naftowych, oraz destylarnia ropy naftowej - póniejsza rafineria. Pocztkiem XX wieku miasto liczy ponad 5000 mieszkaców, gdy tymczasem pobliskie Jaso, Krosno czy Sanok okoo 3000.
Dynamiczny rozwój miasta przerwany zostaje wydarzeniami I wojny wiatowej. Gorlice przeywaj 126 dni grozy, tutaj te, po wielkiej bitwie 2 maja 1915, zostaje przerwany front rosyjski - po tej klsce potga armii rosyjskiej nie zostaje odbudowana do koca wojny. Po przejciu frontu miasto ulega jednak prawie cakowitemu zniszczeniu. O doniosoci i powadze tej bitwy niech wiadczy fakt, e uzyskaa ona przydomek "Maego Verdun".
Okres midzywojenny to naprawa zniszcze, a take systematyczny rozwój, przerwany II wojn wiatow. Szybkie przejcie frontu ochrania Gorlice przed kolejnymi wielkimi zniszczeniami, okupant jednak wywozi znaczn ilo dóbr, które stanowiy wiksz warto.
Liczce po zakoczeniu wojny zaledwie 6000 mieszkaców miasto przystpuje do odbudowy gospodarki, szczególnie zakadów zwizanych z przemysem naftowym. Gorlice staj si te baz wypadow dla turystów zwiedzajcych te czci Beskidu Niskiego i Pogórza Cikowickiego. Dzi 30-tysiczne miasto stanowi atrakcyjny orodek miejski.
 
ródo/wicej: www.gorlice.pl

 

Czytaj cao