Konkurs ofert pomoc społeczna
Redaktor: Ewa Żarnowska    14.11.2017.
Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2018-2019 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy ( j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z  późn. zm.), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej. Ogłoszenie dostęne w BIP tutaj