Konkurs ofert
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.11.2017.
Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na  powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gorlickiego w 2018 roku”. Do pobrania w BIP tutaj