Konsultacje Programu współpracy
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.11.2017.
Zaproszenie do konsultacji „Programu współpracy Powiatu Gorlickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Program do pobrania tutaj