Rekrutacja do projektu "Gwarancje dla młodzieży"
Redaktor: Ewa Żarnowska    24.10.2017.
6-38 Hufiec Pracy w Gorlicach informuje, że prowadzi rekrutację do projektu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w zawodach: magazynier, kelner-barman, spawacz, pomoc kuchenna, robotnik budowlany, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, grafik komputerowy, kierowca autobusu, lakiernik. 

Realizowany projekt obejmuje:

- szkolenia zawodowe w czasie których uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe,

- 3 miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium stażowe)

- dla zainteresowanych kursy: językowy, obsługi programów komputerowych, ECDL, kurs     prawa jazdy kat B,

- grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,

- pośrednictwo pracy,

- warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

- warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,

- dodatkowo: wyżywienie i dofinansowanie kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

Udział w projekcie kierowany jest do osób będących w wieku od 18 do 24 lat, nieuczących się, niepracujących oraz niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub mających kwalifikacje nie dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Ponadto projekt obejmuje swoim zasięgiem osoby niepełnosprawne.

Realizacja projektu odbywać się będzie w terminie od listopada 2017 do sierpnia 2018, a udział w nim jest bezpłatny. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 18 352 05 23, pocztą elektroniczną na adres: hp6-38@ohp.pl lub osobiście w 6-38 Hufcu Pracy w Gorlicach przy ulicy Rzeźniczej 10.